Reklāmkarogs
Uz sākumu Studiju iespējas

Studiju iespējas

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (KODS 47722)

Drukāt PDF

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma

 „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ”

Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Akreditēta 10.07.1998,

LR AIP lēmums Nr. 31

Programmas kods:

Programma akreditēta: 

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds:

47722

Līdz 2019.gada 16. jūnijam

Veselības zinātņu maģistrs ar kvalifikāciju sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā

Kvalifikācijas līmenis/

vai studiju programmas līmenis:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība/ Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Studiju un eksaminācijas valoda:

Latviešu

Programmas īstenošanas

ilgums un veids:

2 gadi pilna laika studijas (4 semestri)

Programmas prasības:

Apgūta Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju programma 80 Latvijas kredītpunktu apjomā (KP)

Izpildīta prakses programma

Nokārtots maģistra valsts pārbaudījums

Izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni:

Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits

Profesijas standarts:

Fizioterapeita profesijas standarts profesijas kods 226402  (Apstiprināts 1012.06.13, Prot.Nr.7)

Programmas direktore:                                                                   

Mārtiņš Čampa

 

Studiju maksa:  EUR 1710.00, pilna studiju programmas maksa (2 gadi)  EUR 3420.00

 

Iestājpārbaudījums: 2017.gada 30.jūnijā

 

Konkursa noslēguma termiņš: 2017.gada 30.jūnijā

 

Studiju līgumu slēgšana: 30.06.2017.  plkst.13.00 - 16.00

 

Dokumentu pieņemšana: 2017.gada 27. un 28.jūnijā plkst.10.00 - 16.00

                                        (LSPA, "B" korpusā, 2.stāvā, 256.kab.)

 

Uzņemšanas prasības

 

Studiju programma

Veselības aprūpes speciālists sportā

 
 

Studiju programmas līmenis

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma

 
 

Iegūstamā kvalifikācija vai grāds

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

 
 

Studiju ilgums

2 gadi

 
 

Studiju veids

Pilna laika

 
 

Iesniedzamie dokumenti

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas)

2. Pases kopija (oriģināls jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3 x 4 cm).

4. Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u)
5. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
6. Dzīves gājuma apraksts (CV).
7. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos.
8. Publikāciju (ja tādas ir) kopijas.
9. Izziņa no darba vietas, kas apliecina praktisko darbību fizioterapijā (darba devēja parakstīta un apzīmogota).

10. Maģistra darba projekts. (veidlapa 1.pielikumā).
11. Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
12. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.
13. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

14. LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas padomes rekomendācija.

 
 

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība

Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits.

 
   
  1. Svešvalodas (angļu, vācu) valodas zināšanu pārbaudījums.
  2. Maģistra darba projekts.
  3. Dokumentu konkurss.
  4. Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme).
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

 „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ”

SATURS

         

INFORMĀCIJA

LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006 

Satiksme ar:

- 3.,6.tramvaju līdz  pieturai „Sporta akadēmija”

            - 12., 16.trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA);

- 1., 14., 21., 40.autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”.

LSPA mājas lapa:www.lspa.lv      

Fakss: 67543480

TĀLRUŅI: 67799548 -   Programmas direktore: Mārtiņš Čampa

                                                                 E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

Uzņemšanas komisija

Drukāt PDF

Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs -  rektors, prof. Jānis Žīdens

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre
Austra Kurkinaite
a.kurkinaite 

Rīga, Brīvības gatve 333, 2.stāvs, 223.telpa
Tālrunis: 67543420
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  


 

Uzņemšanas noteikumi

Drukāt PDF

NĀC  STUDĒT !


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2018./2019.

ATVĒRTO  DURVJU  DIENAS  2018.gada 20.martā un 12.maijā plkst. 12.00

Profesionālās pilnveides izglītības programma „PAMATZINĀŠANAS SPORTA TRENERA  „C” KATEGORIJAS SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI” (kods 30P 813 01 1) 2018.gadā
Dokumentu pieņemšana: 02-07.01.2018.

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma "SPORTA ZINĀTNE" (kods 42813)
Dokumentu pieņemšana: 
16.-21. un 23.-24.07.2018. plkst. 10.00 - 17.00 (Pilna laika klātienē)
20.-23.08.2018. plkst. 10.00 - 16.00 (Nepilna laika neklātienē)
Iestājeksāmenu grafiks fiziskajā sagatavotībā 26.-27.07.2017.

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma "FIZIOTERAPIJA" (kods 42722)
Dokumentu pieņemšana: 16.-21. un 23.-24.07.2018. plkst. 10.00 - 17.00 (Pilna laika klātienē)
20.-23.08.2018. plkst. 10.00 - 16.00 (Nepilna laika neklātienē)

1. līmeņa profesionālā augstākās  izglītības programma "IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS"  (kods 41813)
Dokumentu pieņemšana: 27.- 31.08.2018.  plkst. 10.00 - 16.00 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma "SPORTA ZINĀTNE" (kods 47813)
Dokumentu pieņemšana: 26.- 27.06.2018. plkst. 10.00 - 16.00

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ (kods 47722) ar specializācijas virzieniem "Sporta fizioterapeits" vai "Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā".
Dokumentu pieņemšana:  26.-27.06.2018. plkst. 10.00 - 16.00

PĒTNIECĪBAS TĒMAS Profesionālā maģistra studiju programmā VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ (47722 )

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma "SPORTA ZINĀTNE" (kods 51813)
Dokumentu pieņemšana: 26.-27.06.2018. plkst. 10.00 - 16.00

 

Uzņemšanas noteikumi 2011./2012.

     

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813)

Drukāt PDF

Programmas nosaukums: Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS”
Kods: 41813
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: SPORTA VEIDA TRENERIS
Programma akreditēta: Līdz 2019.gada 23.maijam
Studiju veids: Dienas nodaļas pilna laika klātiene
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Programmas apjoms: 80 KP (120 ECTS)
Prasības uzņemšanai:

Lasīt tālāk...
   

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722)

Drukāt PDF

Programmas nosaukums: Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „FIZIOTERAPIJA”
Kods: 42722
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: FIZIOTERAPEITS 
Iegūstamais grāds: PROFESIONĀLĀ BAKALAURA GRĀDS VESELĪBAS APRŪPĒ
Programma akreditēta: Līdz 2019.gada 16. jūnijam 
Studiju veidi: Dienas nodaļas pilna laika klātiene / Nepilna laika klātiene
Studiju ilgums: Klātiene: 4 gadi (8 semestri) Nepilna laika klātiene: 4,5 gadi (9 semestri)
Programmas apjoms: 160 KP (240 ECTS)
Prasības uzņemšanai:

Lasīt tālāk...
 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)

Drukāt PDF

Programmas nosaukums: Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE”
Kods: 47813
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:
IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS ar vienu no šādām kvalifikācijām:

Lasīt tālāk...
 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813)

Drukāt PDF

 

Programmas nosaukums: Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „SPORTA ZINĀTNE”
Kods: 51813
Iegūstamais grāds: PEDAGOĢIJAS DOKTORA GRĀDS SPORTA ZINĀTNĒ (Dr.paed.)
Programma akreditēta: Līdz 2019.gada 23.maijam
Studiju veids: Dienas nodaļas pilna laika klātiene
Studiju ilgums: 3,5 gadi (8 semestri)
Programmas apjoms: 144 KP (216 ECTS)
Prasības uzņemšanai:

Lasīt tālāk...
 

Pašnovērtējuma ziņojumi

Drukāt PDF

Docētāju individuālās atskaites veidlapas

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2013./2014.akadēmisko gadu

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2012./2013.akadēmisko gadu

 

Pašnovērtējuma ziņojumu arhīvs

 

Pašnovērtējuma ziņojumu arhīvs

Drukāt PDF

Docētāju individuālās atskaites veidlapas

 

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2011./2012.akadēmisko gadu

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2010./2011.akadēmisko gadu

Pašnovērtējuma ziņojumi par 2009./2010.akadēmisko gadu

Lasīt tālāk...
   
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs