INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 29.augustā Drukāt
Svētdiena, 15 septembris 2013 16:04

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Studiju departamenta darbību 2012./2013.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 «Par Studiju departamenta darbību 2012./2013.ak.gadā».

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2012./2013.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2012./2013.gadā».

3. Notika konkurss uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem. Amatos ievēlēti : asoc.prof. Ivars KRAVALIS - Studiju departamenta vadītājs; doc. Inta IMMERE - Teorijas katedras vadītāja; prof.Leonīds ČUPRIKS - Smagatlētikas katedras vadītājs; Monta JAKOVĻEVA - Vadības katedras vadošā pētniece; Signe LUIKA - Vadības katedras docente; Ingus RENIŅŠ - Sporta spēļu katedras asistents; Pāvels UDODOVS - Sporta spēļu katedras asistents.

4. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz LSPA REKTORA amatu un sasaukt LSPA Satversmes sapulci Rektora vēlēšanām 2013.gada 28.novembrī. Dokumentu iesniegšana Vēlēšanu komisijā, saskaņā ar Nolikumu LSPA rektora vēlēšanām, - no izziņošanas brīža līdz 2013.gada 28.oktobrim. Apstiprināta Rektora vēlēšanu komisiju: priekšsēdētāja – Vieglatlētikas katedras vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa. Komisijas locekļi : Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova;

Vadošā pētniece doc. I.Dravniece; Vadības katedras vadītāja doc. B.Luika; Doktorantūras 3.kursa studente Z.Galeja.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 „Par ēdnīcas telpu iznomāšanu”.

6. Deleģētas paraksta tiesības Studiju prorektorei asoc.prof. Andrai Fernātei darba līguma parakstīšanai ar profesoru Jāni Žīdenu.

7. Apstiprināta LSPA Promocijas padome: priekšsēdētājs Dr.paed. prof. U.Grāvītis.

Locekļi: Dr.paed. prof. A.Ābele, Dr.paed. prof. L.Čupriks, Ph.D. asoc.prof. A.Emeljanovas (Lietuva), Dr.paed. asoc.prof. A.Fernāte, Dr.paed. prof. J.Grants, Ph.D asoc.prof. A.Kļaviņa,

Ph.D. asoc.prof. A.Koka (Igaunija), Dr.paed. prof. A.Rudzītis, Dr.paed. asoc.prof. Ž.Vazne.

8. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2013./2014.gadam Nepilna laika neklātienē (5.kurss), Fizioterapijas nodaļā, 1.līmeņa programmā (1.kurss).

9. Apstiprināti grozījumi Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā, Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Nolikumā par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem.

10. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā".

11. Nolēma pieņemt darbā 2013./2014.ak.gadā viesdocētājus: Informātikas katedras vadītājs prof. J.Lanka; viesdocents Vieglatlētikas katedrā V.Mackars, viesdocents Vieglatlētikas katedrā M.Gailis, viesdocents Slēpošanas katedrā K.Ciekurs; viesdocente Sporta spēļu katedrā D.Krepša, vieslektors Vadības katedrā K.Gorbunova, vieslektors Smagatlētikas katedrā G.Glazkovs, vieslektore Teorijas katedrā I.Spīķe; viesasistents Slēpošanas katedrā I.Nikonovs; viesasistents Sporta medicīnas katedrā N.Vārpa; viesasistents Vingrošanas katedrā D.Danne, viesasistents Vingrošanas katedrā D.Savčenko; viesasistente Vingrošanas katedrā D.Makarova; viesasistente Anatomijas katedrā L.Vainore; vadošais pētnieks Informātikas katedrā E.Popovs; pētniece Vadības katedrā I.Budviķe.

12. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku algas 2013./2014. ak.gadam. 

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv