LSPA Senāta sastāvs Drukāt
Pirmdiena, 14 oktobris 2013 11:57

1. Uldis GRĀVĪTIS – Kvalitātes vadītājs, profesors, Dr.paed.
2. Juris GRANTS – Rektors, profesors, Dr.paed.
3. Jānis ŽĪDENS – Prorektors, profesors, Dr.paed.
4. Andra FERNĀTE – Prorektore, studiju virziena vadītāja, profesore, Dr.paed.
5. Irēna DRAVNIECE – Zinātniskā sekretāre, vadošā pētniece, docente, Dr.paed.
6. Ilze AVOTIŅA – Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore, Dr.paed.
7. Agita ĀBELE – Teorijas katedras profesore, Dr.paed.
8. Ilona BLEKTE – Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja
9. Iveta BOGE - Vadības katedras asociētā profesore, Dr.sc.admin.
10. Inta BULA-BITENIECE – Teorijas katedras asociētā profesore, Dr.paed.
11. Uģis CIEMATNIEKS - Teorijas katedras vadītājs, docents, Dr.paed.
12. Leonīds ČUPRIKS – Smagatlētikas katedras vadītājs, profesors, Dr.paed.
13. Aija KĻAVIŅA - Studiju virziena vadītāja, Sporta medicīnas katedras profesore, Ph.D.
14. Daina KRAUKSTA – Slēpošanas katedras vadītāja, profesore, Dr.paed.
15. Ivars KRAVALIS – Studiju departamenta vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
16. Valda KURSA - Saimniecības direktore
17. Jānis LANKA – Anatomijas katedras profesors, Dr.habil.paed.
18. Viesturs LĀRIŅŠ - Sporta medicīnas katedras profesors, Dr.med.
19. Inga LIEPIŅA – Slēpošanas katedras asoc.profesore, Dr.paed.
20. Signe LUIKA – Vadības katedras vadītāja, asoc.profesore, Dr.paed.
21. Inese PONTAGA - Anatomijas katedras vadītāja, profesore, Dr.med.
22. Andris RUDZĪTIS - Sporta spēļu katedras vadītājs, profesors, Dr.paed.
23. Ingrīda SMUKĀ – Slēpošanas katedras asociētā profesore, Dr.paed.
24. Imants UPĪTIS – Vieglatlētikas katedras asoc.profesors, Dr.biol.
25. Žermēna  VAZNE – Teorijas katedras profesore, Dr.paed.
26.Leonīds ŽIĻINSKIS - Vingrošanas katedras vadītājs, asoc.profesors, Dr.paed.
27. Ēriks AĻAŠKEVIČS – akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta
zinātne” 1.studiju gada studējošais
28. Diāna RUTKS ARĪ RUTKIS - profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas
„Sporta zinātne” 2.studiju gada studējošā
29. Ineta IVANOVA - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta
zinātne” 3.studiju gada studējošā
30. Kristers KOLUŽS - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta
zinātne” 1.studiju gada studējošais
31. Ieva ROMAŠKO - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ”Sporta
zinātne” 2.studiju gada studējošā
32. Emīls PUTNIŅŠ - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta
zinātne” 1.studiju gada studējošais.

Pamats: LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē 2019.gada
24.oktobrī un 7. novembrī, vēlēšanu rezultāti Studējošo pašpārvaldes sēdē 2019.gada
17.oktobrī.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv