INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 28.augustā Drukāt
Otrdiena, 16 septembris 2014 14:50

1. Konkursā uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem ievēlēti: Anatomijas kat.vadītāja - prof. Inese Pontaga, Sporta medicīnas kat.vadītājs - prof. Viesturs Lāriņš, Sporta spēļu kat.vad. - prof. Andris Rudzītis, Vadības un komunikācijas zinātņu kat. docente – Biruta Luika, Sporta spēļu kat. docente – Irēna Dravniece, Sporta spēļu kat. docents -  Rernārs Līcis, Slēpošanas kat. docents – Kalvis Ciekurs, Sporta medicīnas kat. lektorsAgris Liepa, Vingrošanas kat. asistente – Diana Makarova.

2.Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.ak.gadā informēja SD vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis. Apstiprināts  Senāta  lēmums   Nr. 1   «Par   studentu   sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.gadā», kurā nolemts:  Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām turpināt darba pilnveidošanu ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām;  novērst neprecizitātes docētāju ierakstiem pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās; Studiju departamenta vadībā izskatīt iespējas un sagatavot priekšlikumus par studiju rezultātu  elektronisko reģistrēšanu.

3.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis prezentēja LSPA absolventu aptaujas izvērtējumu,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām.

4.Nolēma pieņemt darbā 2014./2015.ak.gadā viesdocētājus: par Informātikas katedras vadītāju  prof. Jāni LANKU, par asociēto viesprofesori Vieglatlētikas katedrā Ilzi AVOTIŅU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verneru MACKARU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Māri GAILI, par viesasistentu Slēpošanas katedrā Intaru NIKONOVU, par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Dainu KREPŠU, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Kristapu SLAIDIŅU, par vieslektori Vadības un komunikācijas zinātņu katedrā Kristīni GORBUNOVU, par vieslektoru Smagatlētikas katedrā Juriju GLAZKOVU, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Normundu VĀRPU, par viesasistenti Sporta medicīnas katedrā Karīnu RODIONOVU, par asociēto viesprofesoru Vingrošanas katedrā Vladimiru DEMČENKO, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Dinu DANNI, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Denisu SAVČENKO, par viesasistenti Anatomijas katedrā Jekaterinu STRAUTU, par viesasistenti Anatomijas katedrā Sanitu MARNAUZU, par viesprofesoru Informātikas katedrā Juri DRAVNIEKU, par vadošo pētnieku Informātikas katedrā Eduardu POPOVU, par viesasistentu Informātikas katedrā Edgaru BERNĀNU, par pētnieci Vadības katedrā Intu BUDVIĶI. 

5. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas   2014./2015.ak.g.

6. Dažādi : Apstiprinātas izmaiņas studiju grafikā Profesionālās maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (47813); studiju grafikā Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (51813); studiju grafikā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija» un Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sporta jomā» 2014./2015.ak.gadam. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem/pēcdoktorantiem ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros un dokumentā “Kārtība, kādā mērķstipendijas saņēmējs plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus” ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv