INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 2.oktobrī Drukāt
Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 14:59

1. Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas un iestājpārbaudījumu rezultātiem 2014.gadā. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2015./2016.ak.gadam studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā   „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813);   studiju virzienā   „Veselības  aprūpe”    Profesionālā bakalaura augstākās izglītības  programmā „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813); studiju virzienā „Veselības aprūpe” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) ar kvalifikāciju „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ”; studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (41813).

2. Senāts noklausījās Kreditēšanas komisijas priekšsēdētāja doc. V.Mackara atskaiti par Kreditēšanas komisijas darbu 2013./2014.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 ”Par studentu kreditēšanu”. Studentu kreditēšanas komisijas sastāvs 2014./2015.ak.gadam: Priekšsēdētājs doc. Verners Mackars; Locekļi: Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 1.kursa students Pēteris Putniņš, 1.kursa studente Rebeka Gabrāne.

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2014./2015.ak.g.

4. Apstiprinātas Katedru docētāju slodzes 2014./2015.ak.g. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.3 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

5. Apstiprināts Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību. Visiem docētājiem savās studiju programmās atbilstoši nolikumam jāpārstrādā vērtēšanas pamatprincipi.

6. Apstiprināts Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  2.oktobra Lēmums par bakalaura grāda sportā piešķiršanu Nepilna laika neklātienes studentiem – Agrim Raciborskim un Eduardam Vagalim.

7. Uz nākošajiem 3 gadiem apstiprināts Ētikas lietu komisijas sastāvs:

vad.pētniece Monta Jakovļeva, prof. Inta Māra Rubana, doc.Inta Immere, pētniece Inta Budviķe, lektore Zinta Galeja, studente Ulrika Malta. 2014./2015.ak.gadā komisijas priekšsēdētāja būs M.Jakovļeva.

Apstiprināts LSPA Ētikas lietu komisijas nolikums un LSPA personāla Ētikas kodekss.

8. Dažādi: Veikti grozījumi Nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi un Nolikumā par LSPA studiju kārtību. Senāts nolēma Studijas LSPA brīvklausītāja statusā turpināt organizēt saskaņā ar 2008.gada 2.oktobra Noteikumiem studijām brīvklausītāja statusā LSPA. Maksa   brīvklausītājiem par vienu kredītpunktu ir atbilstoša spēkā esošajā LSPA Senāta lēmumā ”Par studiju maksas noteikšanu” noteiktajai studiju maksai par vienu kredītpunktu attiecīgajā studiju programmā. Atbildīgā par brīvklausītāju dokumentu noformēšanu Maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv