INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 9.maijā Drukāt
Piektdiena, 14 jūnijs 2019 11:43

1. Galvenā grāmatvede S.PANOVA informējapar Akadēmijas finansiālo darbību 2018.gadā /Sagatavotā informācija par LSPA finansiālo darbību 2018.gadā pielikumā uz 6 lpp./. 8.martā tika nodots gada pārskats par 2018.gadu, dokumentu revīziju veica zvērināta revidente Astrīda Reigase. Atskaites periodā atjaunota un uzlabota datorizēta grāmatvedības programma. Senāts apstiprināja finanšu pārskatu par 2018.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāmi.

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs prof. A.PAEGLITIS informēja, ka 2018./2019.ak.gadā Akadēmiskās šķīrējtiesas darbība nav bijusi aktīva, jo nav saņemto iesniegumu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

3.       Sporta spēļu katedras vadītājs prof. A.RUDZĪTIS informējapar Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 “Par Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām. Katedras kolektīvam tiek norādīts:

-  turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē;

-  turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā maģistratūras un doktorantūras studentus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un to kvalitāti;

-  aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā;

-  pārskatīt, analizēt un uzlabot katedras docētāju vadīto studiju kursu aprakstus;

-  pakāpeniski atjaunot aparatūru zinātniskiem pētījumiem, kā arī studentu bakalauru, maģistru un promocijas darbu izstrādei.

4.     Informātikas un biomehānikas katedras vadītājs prof. J.LANKA informējapar Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 “Par Informātikas katedras darbu no 2014./2015.ak.gada līdz 2018./2019.ak.gadam” /pielikumā/. Katedras darbs atzīts par atbilstošu prasībām.

Katedras kolektīvam rekomendē:

-  turpināt jauno mācību spēku kvalifikācijas paaugstināšanu, pabeidzot un aizstāvot promocijas darbus;

- turpināt zinātniskās pētniecības darbu, sekmēt studiju procesa ciešāku sasaisti ar pētniecību, plašāk iesaistot maģistratūras un doktorantūras studentus;

-  turpināt jaunu metodisko materiālu un mācību grāmatu sagatavošanu;

-  sekmēt studiju procesa digitalizāciju un jaunāko informācijas tehnoloģiju ieviešanu studiju procesā.

5. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un vadības personāla amata vietām: profesors - Teorijas katedrā; profesors - Sporta spēļu katedrā; asociētais profesors - Vadības katedrā; vadošais pētnieks - Vadības katedrā; Anatomijas katedras vadītājs.

6.Apstiprināts nolikums par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA /pielikumā/.

7. Atcelts LSPA Nolikums par praksēm (apstiprināts Senāta sēdē 2005.gada 3.martā).

8.Apstiprināti prakšu nolikumi:

- Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists praksi;

Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā praksi;

- Nolikums par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) ar kvalifikāciju Sporta veida treneris studējošo mācību praksi.

9.Apstiprināti grozījumi nolikumos:

Nolikums par profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju specializācijas virziena Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā praksi;

-  Nolikums par profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) studiju specializācijas virziena Sporta fizioterapeits praksi.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv