INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 29.augustā Drukāt
Ceturtdiena, 05 septembris 2019 10:21

28.augustā Profesoru padomes sēdē ievēlēti:

Agita Ābele - profesore, Jānis Žīdens - profesors, Signe Luika - asociētā profesore.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :

Inese PONTAGA - Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras vadītāja;

Monta JAKOVĻEVA - Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadošā pētniece.

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2018./2019.akad.gada pavasara sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Pavasara sesijas rezultātu izvērtējums 2018./2019.akad.g.” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2019./2020.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 “Laika normas slodzes aprēķināšanai”/pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 (papildus 20.jūnija lēmumam) ”Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.

6. LSPA Sporta nozares bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne informēja par Bibliotēkas gatavību akreditācijai, balstoties uz Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas Akreditācijas atzinumu, kas apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 2017.gada 14.novembra sēdes lēmumu /pielikumā/

7. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis saskaņā ar AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptauju izvērtējums, informēja par LSPA absolventu aptauju 2019.gadā.

8. LSPA Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2019.gada 24.oktobrī un apstiprināja Satversmes sapulces dalībnieku kvotas.

9. Apstiprināts LSPA Projektu vadības centra nolikums /pielikumā/.

10. Apstiprināts Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikums LSPA /pielikumā/.

11. Veikti grozījumi LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

Mainīts LSPA darba laiks Darba sākums noteikts plkst.8:15, darba beigas plkst.16:45 un 30 minūšu pusdienu pārtraukums, kas izmantojams laika periodā starp plkst.11:30 un 13:30.

Līdz ar to mainīti nodarbību laiki :

1. 8:15 - 9:45

2. 10:00-11:30

3. 12:05-13:35

4. 13:50-15:20

5. 15:30-17:00

6. 17:10-18:40

12. Senāts apstiprināja viesdocētāju pienemšanu darbā katedrās studiju procesa nodrošināšanai 2019./2020.ak.gadā.

13. Senāts apstiprināja LSPA darbinieku algas.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv