INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 3.oktobrī Drukāt
Otrdiena, 29 oktobris 2019 10:05

 

 1. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par studējošo kreditēšanu 2018./2019.ak.gadā. Apstiprināts LSPA Kredītu piešķiršanas komisijas sastāvs 2019./2020.akad. gadam: Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 3.kursa studente Jūlija Fadejeva, 3.kursa studente Anete Pirktiņa, komisijas priekšsēdētājs doc. Verners Mackars. /Pielikumā Senāta lēmums Nr. 4 “Par studentu kreditēšanu”/.
 2. Rektors prof. J.Grants informēja par nepieciešamību reorganizēt LSPA Anatomijas un Informātikas, kā arī Vieglatlētikas un Peldēšanas katedras. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu stratēģisku akadēmiskā personāla attīstību un vadību, īstenojot Pasaules Bankas 2017.gadā veiktās izpētes rezultātā noteiktās rekomendācijas LSPA - veidot attīstītas administratīvas struktūras un īstenotu LSPA attīstības stratēģijā noteikto - LSPA izglītības modernizāciju, īstenojot atbilstošu LSPA iekšējo pārvaldību un ņemot vērā VK izteiktos aizrādījumus. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 5 ”Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 3. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas rezultātiem 2019.gadā /informācija pielikumā/. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā visās akreditētajās un licencētajās programmās 2020./2021.ak.gadam.
 4. Apstiprināti LSPA Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2019./2020.ak.gadam /plāni pielikumā/.
 5. Apstiprināts LSPA Semināru un Starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2019./2020.ak.gadam /pielikumā/.
 6. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja B.B.Konrade informēja par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2018./2019.ak.gada 2.semestrī.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par studiju procesu un katedru docētāju slodzēm 2019./2020.ak.gadā. Veikti grozījumi 2019.gada 20.jūnija Senāta Lēmumā Nr.16, protokols Nr.11, papildinot punktus 3 un 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par studiju procesu 2019./2020.ak.gadā” /pielikumā/.
 8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.
 9. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Par stundu apmaksu” /pielikumā/.
 10. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz 3 gadiem sastāvā: prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, doc. Z.Galeja, doc. S.Saulīte, prof. A.Fernāte, prof. J.Žīdens.
 11. Apstiprināts LSPA dokumentu pārvaldības nolikums /pielikumā/.
 12. Apstiprināts LSPA Grāmatvedības nolikums /pielikumā/.
 13. Veikti grozījumi nolikumos: Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija” (42722); Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās ”Sporta zinātne” (47813) un Veselibas aprūpes speciālists sportā (47722); Noteikumos studijām brīvklausītāju statusā LSPA; Komandējumu piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībā LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv