INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2019.gada 7.novembrī Drukāt
Ceturtdiena, 05 decembris 2019 09:14

1. Par Senāta priekšsēdētāju uz 3 gadiem ievēlēts prof. U.Grāvītis, par Senāta priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti prof. J.Grants un prof. J.Žīdens, par Senāta zinātnisko sekretāri – doc. I.Dravniece.

2. LSPA Sporta zinātnes daļā ievēlēti vadošie pētnieki: Žermēna VAZNE Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Inga LIEPIŅA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Ingrīda SMUKĀ Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Uģis CIEMATNIEKS Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē; pētnieki: Alīna KĻONOVA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē, Gunita TALBERGA Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta pedagoģijas apakšnozarē; zinātniskais asistents Raivo SAULGRIEZIS Veselības un sporta zinātnes nozarē sporta teorijas un vēstures apakšnozarē.

3. Apstiprināti grozījumi Sporta Zinātnes nozares bibliotēkas noteikumos /Bibliotēkas noteikumi ar konsolidētiem grozījumiem pielikumā/.

4. Sporta daļas vadītājs, sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2018./2019.ak.gadā. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 10 «Par sporta darbu akadēmijā 2018./2019.ak.gadā», kurā sporta darbu novērtēja kā apmierinošu /lēmums pielikumā/.

5. Erasmus+ koordinētājs prof. U.Švinks un Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās nākotnes perspektīvu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. Erasmus+ koordinētājam prof. U.Švinkam un Ārējo sakaru koordinētājai asoc.prof. I.Bogei izveidot turpmāko gadu stratēģiju LSPA internacionalizācijas procesam.

6. Sabiedrisko attiecību speciāliste I.Āķe-Vīksne iepazīstināja ar LSPA vizuālās identitātes vadlīnijām. Senāts apstiprināja LSPA vizuālās identitātes vadlīnijas (LSPA logo).

7. Uz 3 gadiem apstiprināta LSPA Revīzijas komisija sastāvā: asoc.prof. A.Gulbe, docents K.Ciekurs, lektors K.Kuplis. Apstiprināts LSPA Revīzijas komisijas nolikums /pielikumā/.

8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Par Sporta zinātnes daļas konsolidāciju” /pielikumā/. Izveidota LSPA Zinātnes daļa, tajā iekļaujot divas struktūrvienības: Veselības aprūpes sportā izpētes centru un Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju. Saskaņā ar lēmumu apstiprināta LSPA Zinātniskās struktūras shēma un veikti atbilstoši grozījumi LSPA struktūrā.

9. Apstiprināts LSPA Kancelejas nolikums /pielikumā/.

10. Apstiprināti grozījumi LSPA Veselības un sporta zinātnes Promocijas padomes nolikumā saskaņā ar ar 2018.gada 23.janvārī MK apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 49 «Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm» /pielikumā/.

11. Apstiprināts LSPA Iekšējās kontroles sistēmas nolikums /pielikumā/.

12. Apstiprināta LSPA Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība /pielikumā/.

13. Apstiprināta LSPA Studiju kvalitātes pārvaldības sistēma /pielikumā/.

14. Senāts nolēma piešķirt goda nosaukumu «LSPA Patriots» par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu prof. Dainai Kraukstai, prof. Ilzei Avotiņai, Saimniecības direktorei Valdai Kursai, Latvijas Sporta skolotāju asociācijas Valdes priekšsēdētāja vietniecei, Valmieras Vasts ģimnāzijas sporta skolotājai Maijai Priedītei.

15. Apstiprināts Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ”Veselības aprūpes speciālists sportā” Maģistra Valsts pārbaudījuma lēmums Nr. 2/19.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv