INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 2.aprīlī Drukāt
Ceturtdiena, 16 aprīlis 2020 13:46

       Rektors prof. J.Grants izteica pateicību visiem Akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studentiem, kuri pašaizliedzīgi un godprātīgi veic savu darbu, piemērojoties jaunajiem apstākļiem, kas prasa lielāku pašmotivāciju un pašdisciplīnu, un nodrošina studiju procesu.

1. Senāts apstiprināja LSPA Profesoru padomes sastāvu, ievēlot sastāvā Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta skolotāju, Latvijas Sporta skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieci Maiju PRIEDĪTI sporta skolotāja V.Loseva vietā. Profesoru padomes sastāvs:

Priekšsēdētājs - Dr.paed., profesors Juris GRANTS

Locekļi:

Dr.paed., profesors Leonīds ČUPRIKS

Dr.paed., profesore Andra FERNĀTE 

Dr.paed., profesors Uldis GRĀVĪTIS

LOK un LSFP pārstāvis Andris KALNIŅŠ

Dr.paed., LOA prezidents Ivans KLEMENTJEVS

Dr.habil.paed., profesors Jānis LANKA

Dr.med., profesore Inese PONTAGA

Mg.paed., LSSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maija PRIEDĪTE

LSMA prezidente Sandra ROZENŠTOKA

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS.

2. Senāts noklausījās Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītājas prof. Dainas Kraukstas atskaiti par Slēpošanas katedras darbu no 2015./2016. līdz 2019./2020.ak.gadam. Katedras darbs tika novērtēts kā labs, sagatavota pilnīga un izsmeļoša informācija. Katedrai jāturpina: pilnveidot studējošo zinātnisko darbību sadarbībā ar prakšu organizācijām un docētāju individuāli pētniecisko darbību, iesaistot docētājus maģistra un doktora darbu vadīšanā; izstrādāt un publicēt metodiskos darbus, kā arī jāveicina sadarbību ar darba devējiem par absolventu iesaisti darba tirgū /Senāta lēmums Nr.15 ”Par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras darbību no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g.” pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja akreditēto studiju grafikus 2020./2021.ak.gadam: 1.līmeņa profesionālās izglītības programmā, Profesionālā Maģistra, Akadēmiskā Doktora, Bakalaura programmās Sporta zinātnē un Fizioterapijā.

4. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 16 ”Par studiju maksas noteikšanu 2020./2021.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikumā /pielikumā/.

7. Dažādi

* Prof. A.Fernāte informēja par jauno studiju programmu licencēšanu.

* Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Rolanda ĶĪKULE iepazīstināja ar studējošo aptauju par darbu ārkārtas apstākļos COVID–19 izsludinātās pandēmijas laikā /informācija mājaslapā https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=4274:lspa-studjoie-vislielks-neskaidrbas-par-studiju-gada-noslgumu&catid=112:studentiem&Itemid=139.

* Notika diskusija par krīzes perioda aktualitātēm studiju procesa nodrošināšanā:

nodarbību, 4.kursa prakses vadīšanu, valsts pārbaudījumiem, docētāju atklāto stundu, semināru vadīšanu, profesionālās kompetences pilnveidi, katedru un struktūrvienību sēžu, kā arī par aizklāto vēlēšanu organizēšanu. Tika runāts par iespējamo semestra pagarināšanu, par studiju procesa kvalitāti, nodarbību režīmu, bakalaura darbu izstrādi, bibliotēku darbu, pieeju zinātniskajām datu bāzēm, docētāju un studējošo disciplīnu, studiju maksām, studiju kursu aprakstiem, par kontroles mehānisma ieviešanu studējošo apmeklējumam, par nodarbību vadīšanu tam paredzētajā laikā, par KVS iespējām un priekšrocībām, un citiem jautājumiem.        

Aicinājums docētājiem - konkrētajā laikā pēc nodarbību saraksta docētājam jābūt skaip auditorijā un tikai tad var dot studējošiem norādījumus iet uz citu platformu – zoom, discord, webex u.c. Katedru vadītājiem lūgums ievākt informāciju, kuri docētāji un kurā laikā izmanto alternatīvās platformas.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv