INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 14.maijā Drukāt
Trešdiena, 27 maijs 2020 12:30

1.     Senāts noklausījās Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšēdētājas asoc.prof. I.Smukās ziņojumu par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu. 2019./2020.ak.gadā iesniegumi nav saņemti.

2.     Vadības un komunikāciju zinātnes katedras docentes amatā vienbalsīgi tika ievēlēta Aiga PAIKENA.

3.     Revīzijas komisijas priekšsēdētājs doc. K.Ciekurs informējapar Revīzijas komisijas paveikto 2019./2020.ak.gadā. Lielākā vērība pievērsta materiālo vērtību sakārtošanai un uzskaitei.

4.   Apstiprināti studiju grafiki Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju virzienos ”Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” un ”Sporta fizioterapeits” 2020./2021.ak.gadam.

5.     Apstiprinātas izmaiņas 2019./2020.ak.gada Sporta zinātnē un Fizioterapijā PLK, NLK, NLN 3. un 4.studiju gadastudiju grafikos, kas bija nepieciešamas sakarā ar ārkārtas situācijas ieviešanu.

6.   Senāts nolēma izsludināt atklātu konkursu uz: vienu profesora amata vietu Smagatlētikas katedrā, sešām asociētā profesora vietām (1 – Anatomijas katedrā, 1 – Slēpošanas katedrā, 2 - Sporta spēļu katedrā, 1- Teorijas katedrā, 1 – Vadības katedrā), vienu docenta amata vietu Sporta spēļu katedrā un divām lektora amata vietām (pa 1 Sporta medicīnas un Sporta spēļu katedrās), kā arī uz Slēpošanas katedras vadītāja, Sporta spēļu katedras vadītāja un Teorijas katedras vadītāja amata vietām.

7.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/.

8.   Senāts apstiprināja grozījumus LSPA nolikumā par LSPA Veselības un sporta zinātnes Promocijas padomes darbību /pielikumā/.

9.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA modernizācijas un internacionalizācijas stratēģiju 2021. - 2027.gadam. Senāts apstiprināja stratēģiju /pielikumā/.

10.Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par izmaiņām šī ak.gada studiju procesā un par nepieciešamajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos, kas skar studējošo uzņemšanas datumus: Bakalauri SZ un Fizioterapijā klātienē 27.07-4.08; neklātienē 03.08 – 05.08; Maģistri SZ un Fizioterapijā, Doktori SZ 04.08 – 05.08; 1.līmeņa treneri 27.07 – 31.07. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos 2019./2020.ak.gadam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv