INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 27.augustā Drukāt
Pirmdiena, 14 septembris 2020 09:54

1.Senāts ievēlēja par Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāju Uģi CIEMATNIEKU, par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras vadītāju Kalvi CIEKURU, par Sporta spēļu katedras vadītāju Renāru Līci.
Sporta spēļu katedras docenta amatā ievēlēja Renāru Līci, Sporta zinātnes daļas vadošā pētnieka amatā - Anastasiju Ropu, Sporta medicīnas katedras lektora amatā – Agri Liepu.       

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par 2019./2020.akad.gada vasaras sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.1 ”Vasara sesijas rezultāti 2019./2020.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju pilna laika studijām studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra, akadēmiskā doktora studiju programmās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā LSPA 2020./2021.ak.gadā» /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par stundu darba apmaksu docētājiem un viesdocētājiem» /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA absolventu aptauju 2020.gadā, atbilstoši AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām, un par starptautiski novērtētā “Investors in Excellence” (Investori izcilībā) sertifikātu, kas apliecina LSPA atbilstību pasaules izcilības standartiem augstākajā izglītībā, saņemšanu 4.septembrī.

7. Apstiprināti grozījumi LSPA personāla vadības politikā (07.12.2017) /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi LSPA studentu informatīvās sistēmas – LSPA IS drošības un datu aizsardzības noteikumos (02.02.2017) /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem (01.10.2009)./pielikumā/.

10. Senāta locekļi balsojot piekrita LSPA Sporta kluba darbībai LSPA telpās.

11. Rektors prof. J.Grants informēja par iespējamām reformām, kas varētu skārt vairākas katedras un struktūrvienības. Reformas nepieciešamas, lai efektivizētu studiju procesu un novērstu Valsts kontroles izteiktos aizrādījumus. Līdz 15.septembrim tiek gaidīti senatoru, docētāju un darbinieku priekšlikumi par strukturālo reformu organizēšanu.

12. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku algas, kā arī vieslektoru pieņemšana darbā 2020./2021.akadēmiskajā gadā.

13. Apstiprinātas studiju līgumu veidlapas ārvalstu studējošiem.

14. Apstiprināti grozījumi Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā LSPA /pielikumā/.

15. Atcelti likvidēto struktūrvienību nolikumi: LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas nolikums (06.11.2014), LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas nolikums (12.04.2012), Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorijas nolikums (01.11.2011), LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikumu (05.11.2015), Sporta vadības pētniecības laboratorijas nolikumu (19.06.2013), LSPA Rekreācijas pētniecības laboratorijas nolikumu (04.11.2010), Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorijas nolikumu (03.03.2011), LSPA Sporta domes nolikumu (09.09.2004).

16. Rektors prof. J.Grants, studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par nodarbību, darba un pasākumu norisi septembra pirmajā nedēļā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv