INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 18. jūnijā Drukāt
Otrdiena, 30 jūnijs 2020 00:00

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 18.jūnijā  

1.Senāts noklausījās Galvenās grāmatvedes S.Panovas informācijupar Akadēmijas finansiālo darbību 2019.gadā /informācija pielikumā/. Par finansiālo darbību saņemts pozitīvs atzinums no zvērinātās revidentes. Savukārt no Valsts Kontroles saņemts aizrādījums par inventarizācijas procesu. Nepieciešami inventāra numuri visam inventāram, kas atrodas darba vietā, arī privātajam. Akadēmijas inventāram jāatrodas uz vietas vai ir jābūt parakstītam apliecinājumam, kas tas darba vajadzībām uz noteiktu laiku ir kādam iedots.

2. Ētikas lietu komisijas vadītāja M.Jakovļeva informēja par Ētikas lietu komisijas darbu 2019./2020.ak.gadā /informācija pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 ”Par studiju procesu 2020./2021.ak.gadā”.

4.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar grozījumiem Uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne”. Fiziskās sagatavotības vingrinājumi būs 3 veidos: atspoles skrējiems 10x 6m, tāllēkšana no vietas un pievilkšanās kārienā pie stieņa vīriešiem un roku saliekšana – iztaisnošana sievietēm. Apstiprināti grozījumi 2020./2021.ak.g. Uzņemšanas noteikumos.

5.Profesionālā Maģistra “Sporta zinātne” programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa informēja par Profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (47813) 2020.gada absolventiem.

6. 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas direktore I.Blekte informēja par programmas absolventiem.

7. Apstiprināti grozījumi 2019./2020. un 2020./2021. ak.gada studiju grafikos.

8. Apstiprināta Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Sporta un izglītības speciālists". Par programmas direktori apstiprināta Ilona Blekte.

 

LSPA studējošajiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju  programmā “Sporta un izglītības speciālists” (41813) nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi LSPA profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne” (42813), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta.

 

LSPA studējošajiem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Sporta un izglītības speciālists” (41813) garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma LSPA rīcības dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā.

9. Apstiprināta programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” ar divām kvalifikācijām: Sporta un veselības skolotājs un Valsts aizsardzības mācības skolotājs.

10. Dažādi: Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja, ka LSPA Sporta skolotāju nodaļu vadīs asoc.profesore Inta Bula-Biteniece, Treneru nodaļu vadīs asoc.prof. Antra Gulbe.

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par LSPA izlaidumu organizēšanu: 1.līmeņa augstākās izglītības programmas izlaidums notiks 26.jūnijā, bakalaura programmas izlaidums – 3.jūlijā, Fizioterapijas nodaļas izlaidums plānots 24.jūlijā.

Zinātnes un attīstības prorektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA stadiona seguma atjaunošanu.  

un par SENĀTA sēdi 2020.gada 30.jūnijā    

1.  Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2020.gada absolventiem. Kopā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” akadēmiju absolvēs 62 absolventi. Nolēma izsniegt diplomus 2020.gada bakalaura, maģistra un doktora programmu absolventiem.


2.  
Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 18 ”Par sertifikātu izsniegšanu” LSPA Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem.


3.  
Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 19 “Par imatrikulāciju studijām 2020./2021.ak.gadā” /pielikumā/.

4.  Senāts akceptēja prof. V.Lāriņa iesniegumu par 6 mēnešu akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu zinātniskās monogrāfijas «Sporta medicīna» uzrakstīšanai, no 2020.gada 14.septembra.

5.   Apstiprināta 1. līmeņa augstākās izglītības programma ar nosaukumu "Sporta un izglītības speciālists".

6.   Apstiprināti grozījumi Vadītāju amata nolikumā, LSPA Personāla ētikas kodeksā /pielikumā/ un LSPA Darba kārtības noteikumos /pielikumā/.

7.    Senāts akceptēja rektora J.Granta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu no 2020.gada 6. līdz 19.jūlijam un no 10. līdz 23.augustam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv