INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.novembrī Drukāt
Trešdiena, 09 decembris 2020 11:31
 1. Par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.gadā atskaitījās Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte /pielikumā atskaite un Senāta lēmums Nr. 5/. Sakarā ar pavasarī izsludināto ārkārtas stāvokli, Sporta klubam joprojām ir grūtības finansiālā jomā, ir maz ienākumu, taču izdevumi nav atcelti. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2019./2020.ak.gadā”.
 2. Senāts noklausījās atskaiti par LSPA stratēģijas (2015. – 2020.) īstenošanu: Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par studējošo Sporta vides attīstību; Studiju prorektore prof. A.Fernāte par Studiju procesa un studiju vides attīstību; Rektors prof. J.Grants par augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju; Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens par Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju un par Zinātnisko darbību un inovācijām; Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā par Starptautisko un nacionālo sadarbību.
 3. Turpinājumā Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem.
 4. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite iepazīstināja ar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam. Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Rektors prof. J.Grants informēja par paredzētajām strukturālām reformām LSPA: apvienot divas katedras – Smagatlētikas un Vingrošanas katedras, izveidojot jaunu katedru. Studiju prorektore prof. A.Fernāte pamatoja reorganizācijas nepieciešamību un priekšrocības, ko tā sniegs. Senāts atbalstīja minēto katedru apvienošanu un apstiprināja lēmumu Nr. 6 “Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 6. Saskaņā ar 2020.gada 1.oktobra Senāta lēmumu veikti Atbilstoši grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā, kas ievietota LSPA mājaslapā.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar izstrādāto Risku vadības nolikumu. Ļoti būtiska loma risku novēršanā ir paredzēta gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājam, gan risku vadības grupai, kuru ar rīkojumu nozīmē rektors. Senāts apstiprināja Risku vadības nolikumu /pielikumā/.
 8. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar paredzētajiem grozījumiem Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā. Paaugstināsies darba apjoms stundās viesdocētājiem – p. 2.3. Kārtība papildināta ar 3.7 punktu par to, ka prioritāra noslodze tiek plānota vēlētajam personālam, un 3.15 punkts, ka akadēmiskā personāla noslodze var tikt pārskatīta pirmā pusgada beigās. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā /pielikumā/. Izmaiņas stāsies spēkā 2021.gada 2.janvārī.
 9. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” (kods 30P 813 01 1) 2020./2021.ak.gadā.
 10. Papildināti Uzņemšanas noteikumi bakalaura un 1.līmeņa studiju programmās 2020./2021.ak.gadā.
 11. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par Studiju virzienu padomēm” /pielikumā/.
 12. Senāts piešķīra Goda nosaukumu LSPA Patriots prof. Rasmai Jansonei, Sporta zinātnes nozares Bibliotēkas vadītājai Margaritai Zaļūksnei un bijušajam Zinātnes prorektoram doc. Edgaram Brēmanim par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, Augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas   Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.              
 13. Senāts atbalstīja Revīzijas komisijas sastāvā iekļaut Studiju procesa apkalpošanas speciālisti

     Elīnu MĀRTIŅU asoc.prof. A.Gulbes vietā, līdz ar to apstiprinot Revīzijas komisiju sastāvā:    

     priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, locekļi doc. Krišjānis Kuplis un Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Elīna Mārtiņa.                          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv