INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 3.decembrī Drukāt
Trešdiena, 30 decembris 2020 17:04
 1. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā /informācija pielikumā/. Atskaitē atspoguļoti lielākie, svarīgākie veiktie darbi un pievienoti 2021.gadā plānotie darbi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 “Par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā”.
 2. Veselības aprūpes studiju virziena vadītāja prof. Aija Kļaviņa iepazīstināja ar pašnovērtējumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2019./2020.ak.gadā. Studiju virzienā liels izaicinājums ir kvalificētu kadru piesaiste. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” par 2019./2020.ak.gadu.
 3. Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, sports” vadītāja prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar pašnovērtējumiem studiju virziena akreditētās studiju programmās 2019./2020.ak.gadā. Notiek studiju procesa pilnveide atbilstoši Akreditācijas komisijas norādījumiem, uzmanība vairāk tiek pievērsta mācīšanās rezultātiem un zināšanu pārnesei. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija, sports” par 2019./2020.ak.gadu.
 4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar LSPA attīstības stratēģijas projektu 2021. – 2027.gadiem. Paredzēti pasākumi studiju vides nostiprināšanā, augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācijā, zinātniskajā darbībā un inovāciju jomā. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA attīstības stratēģijas projektu zinātnes jomā. Divi galvenie kritēriji ir pētnieciskie projekti un zinātniskās publikācijas.
 5. Senāts apstiprināja LSPA struktūru, kurā iekļauta jaunizveidotā Aciklisko sporta veidu katedra Smagatlētikas un Vingrošanas katedru vietā saskaņā ar 2020.gada 5.novembrī pieņemto Senāta lēmumu Nr. 6 Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /struktūra pielikumā/.
 6. Apstiprināts Aciklisko sporta veidu katedras nolikums /pielikumā/. Par katedras vadītāja pienākumu izpildītāju nozīmēta doc. Aleksandra Ķeizāne. Katedra sāks darboties no 2021.gada janvāra.
 7. Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte iepazīstināja ar sagatavoto LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2021.gadam. Plānā paredzēti profesionālās pilnveides pasākumi treneriem, veselības aprūpes speciālistiem, menedžeriem un augstskolas pedagogiem. Katru mēnesi ir paredzēts viens seminārs. Plāns ir atvērts, to var papildināt un mainīt. Senāts apstiprināja PPMC pasākumu plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 8. Senāts apstiprināja LSPA konsolidēto risku novērtēšanas un risku novēršanas plānu 2021.gadam, ko prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.
 9. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz profesora amata vietu Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedrā un Asociētā profesora amata vietu Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā, kā arī vadošā pētnieka amata vietu Zinātnes daļā.
 10. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par grozījumiem Augstskolu likumā. Līdz ar to būs izmaiņas LSPA ievēlēšanas kārtības nolikumos pēc MK noteikumos paredzētajām prasībām, kas tiks pieņemtas līdz šī gada 31.decembrim.
 11. Apstiprinātas izmaiņas Profesionālā Bakalaura augstākās izglītības programmas "Fizioterapija" pilna laika klātienē 4.studiju gada studiju grafikā 2020./2021.ak.g.          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv