INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 1.aprīlī Drukāt
Pirmdiena, 19 aprīlis 2021 13:21
  1. Vadošās pētnieces amatā uz nākamajiem 6 gadiem LSPA Zinātnes daļā, aizklātās balsošanas rezultātā, ievēlēta profesore, Ph.D., vadošā pētniece Aija Kļaviņa.
  2. Profesionālā maģistra programmas direktore asoc.prof. I.Liepiņa informēja par Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas rezultātiem 2020./2021.ak.g. un par diplomu izsniegšanu programmas absolventiem. 12 maģistranti sekmīgi pabeiguši studijas un aizstāvējuši maģistra darbus. Tiek plānots, ka 11 maģistranti aizstāvēs darbus jūnijā un vēl 4 – augustā /informācija pielikumā/.
  3. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2021./2022. ak.gadam. Ņemot vērā covid situāciju, tajos iespējamas izmaiņas.
  4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 “Par studiju maksas noteikšanu”, ar kuru noteiktas studiju maksas 2021./2022.ak.gadā /pielikumā/.
  5. Apstiprināti: Senāta darba plāns un Akadēmijas galveno organizatorisko pasākumu darba plāns 2021./2022.ak.gadam /abi plāni pielikumā/.
  6. Apstiprināts LSPA Veselības un Sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāvs: prof. A.Ābele, prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, prof. U.Grāvītis, prof. J.Juremae (Igaunija), vadošā pētniece prof. A.Kļaviņa, asoc.prof. A.Ķīvīte (RSU), asoc.prof. A.Litwiniuk (Polija),prof. A.Stasulis (Lietuva),asoc.prof. S.Tomsone (RSU), prof. M.Paasuke (Igaunija), prof. I.Pontaga, prof. Ž.Vazne, prof. J.Žīdens.
  7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kas papildināts ar maksām par ievēlēšanu Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomē un par promocijas darbu aizstāvēšanu LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomē /pielikumā/.
  8. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Starptautisko kopīgo doktora studiju programmu “Sporta zinātne”. Projekta ietvaros izveidota kopīga starptautiskā doktora studiju programma, kurā piedalās 4 valstis: Polija (Jozefa Pilsudska Varšavas fiziskās izglītības universitāte), Lietuva (Lietuvas Sporta universitāte), Igaunija (Tartu universitāte), Latvija (LSPA). Studiju ilgums doktora studiju programmā būs 4 gadi, arī attālināti; īstenošanas valoda – angļu. Programmas ietvaros paredzēts aizstāvēt darbu. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D). Studiju programmas direktore – Dr.paed. asoc.prof. Signe Luika. Studējošajiem būs ļoti plašas perspektīvas, jo mūsu noslēgtie īstenošanas līgumi paredz to, ka studējošais varēs izvēlēties gan moduli, kuru īstenos citā augstskolā, gan arī kādu no kursiem konkrētajā modulī, kas ir citā augstskolā. Katram doktorantam būs vairāki vadītāji, vismaz divi labākie speciālisti no dažādām augstskolām.
  9. Piešķirts atvaļinājums rektoram prof. J.Grantam no 2021.gada 12.aprīļa līdz 18.aprīlim.
  10. Senāta priekšēdētājs prof. U.Grāvītis informēja, ka 9.aprīlī notiks Latvijas Profesoru asociācijas kopsapulce. Darba kārtībā paredzēts apspriest jaunsagatavotos augstākās izglītības un zinātnes likumus.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv