INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 6.maijā Drukāt
Trešdiena, 26 maijs 2021 00:00
  1. Galvenā grāmatvede I.Zazīte informējapar akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā un atbildēja uz senatoru jautājumiem /pielikumā prezentācija par akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā/. 2020.gads noslēdzies ar plus zīmi, tam par pamatu bija tas, ka ir nosiltināts A korpuss un izveidota zinātniskā laboratorija. No 2020.gada novembra mums ir jauns zvērinātais revidents. Īsā laikā tika sakārtota inventāra uzskaite. Pakāpeniski, līdz 1.augustam pāriesim no vecās grāmatvedības programmas uz jauno Horizon, kurā strādā apmēram 80% izglītības iestāžu. Programma savienota ar studiju departamenta datiem.
  2. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par akadēmijas finansiālo darbību 2020.gadā.
  3. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. K.Ciekurs ziņojapar Revīzijas komisijas darbu 2020./2021.ak.gadā /ziņojums pielikumā/. Veikta materiālo vērtību uzskaite. Vēl ir neskaidrības ar materiālu glabāšanu – ar privātajām, norakstītajām mantām, šis jautājums vēl jāaktualizē, lai būtu vienota sistēma visās struktūrvienībās, kas atvieglotu darbu katedrām un grāmatvedībai. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Revīzijas komisijas darbu 2020./2021.ak.gadā.
  4. Vingrošanas katedras vadītājs (līdz 2020.gada 31.decembrim) asoc.prof. L.Žiļinskis informēja par Vingrošanas katedras 4,5 gadu darbu no 2016./2017.ak.gada līdz 2020.gada 31.decembrim /katedras atskaite pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Vingrošanas katedras 4,5 gadu darbību un izteica pateicību bijušajam katedras vadītājam un kolektīvam par veikto darbu.
  5. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja asoc.prof. I.Smukā ziņojapar Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 2020./2021.ak.gadā. Šajā ak.gadā netika saņemts neviens iesniegums par studējošo vai strādājošo akadēmiskās brīvības, tiesību ierobežošanu, pārkāpumiem, kā arī netika saņemts neviens ziņojums vai iesniegums par strīdiem starp akadēmijas amatpersonām vai struktūrvienību pārvaldes institūcijām. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Akadēmiskās šķīrējtiesas darbu 2020./2021.ak.gadā.
  6. Senāts pieņēma lēmumu izsludināt konkursu uz vadošā personāla un akadēmiskā personāla amata vietām: Aciklisko sporta veidu katedrā – katedras vadītājs; Anatomijas katedrā – docents un lektors; Sporta spēļu katedrā – lektors; Teorijas katedrā – lektors; Sporta medicīnas katedrā – lektors; Vadības katedrā – 2 docenta vietas, kā arī uz pētnieka un zinātniskā asistenta vietām Zinātnes daļā.
  7. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par grozījumiem "Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, jo tajā ir nepieciešamas izmaiņas sakarā ar straujo tehnoloģiju attīstību, kā arī bakalaura darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību atbilstoši mūsdienu situācijai. Senāts apstiprināja grozījumus "Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”.
  8. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 34 profesionālā bakalaura "Fizioterapija" programmas absolventiem.
  9. Rektors prof. J.Grants informēja par Rektorāta priekšlikumu par strukturālām reformām, apvienojot Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedru ar Fizioterapijas nodaļu, izveidojot jaunu struktūrvienību – Veselības aprūpes nodaļu. Par Veselības aprūpes nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju rektorāts izvirza studiju procesa apkalpošanas speciālisti, vieslektori Pārslu Krūmiņu. Lēmums stāsies spēkā ar 2021.gada 17.jūniju.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv