INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 17.jūnijā un 28. jūnijā. Drukāt
Piektdiena, 06 augusts 2021 09:40
 1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu 2021.gada absolventiem 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ”Izglītības un sporta darba speciālists” un profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”.
 2. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu 2021.gada akadēmiskā Doktora augstākās izglītības programmas un profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 14 ”Par sertifikātu izsniegšanu Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem” /pielikumā/.
 3. Apstiprināta Studējošo pašpārvaldes atskaite un finanšu līdzekļu izlietojums par 2020./2021. ak.gada 2.semestri.
 4. Senāts noklausījās informāciju par Aciklisko sporta veidu katedras darbu 2020./2021. ak. gada 2.pusgadā.
 5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par studiju procesu 2021./2022.ak.gadā”/pielikumā/.
 6. Apstiprināta Ētikas lietu komisijas atskaite par darbu 2020./2021.ak.gadā /pielikumā/.
 7. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 “Par imatrikulāciju studijām 2021./2022.ak.gadā” /pielikumā/.
 8. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par LSPA struktūrvienību reorganizāciju”, apvienojot Sporta medicīnas katedru un Fizioterapijas nodaļu un izveidojot Veselības aprūpes nodaļu /pielikumā/. Nodaļas vadītāja pienākumus no 1.septembra veiks studiju apkalpošanas speciāliste vieslektore Pārsla Krūmiņa.
 9. Apstiprināts Veselības aprūpes nodaļas nolikums /pielikumā/.
 10. Apstiprināti grozījumi nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.
 11. Apstiprināta 2021.gada LSPA finanšu tāme.
 12. Apstiprināts Senāta lēmums ”Par jauno grāmatvedības programmu “Horizon” un ar to saistītām administratīvām reformām” /pielikumā/.
 13. Apstiprināti Noteikumi par LSPA amata tērpiem un augstskolas absolvēšanas tērpiem /pielikumā/.
 14. Apstiprinātas izmaiņas Uzņemšanas prasībās Maģistra un Doktora studiju programmās.
 15. Apstiprināti grozījumi 2021./2022.ak.gada 2.studiju gada grafikā.
 16. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par ārkārtas Senāta sēdes organizēšanu 28.jūnijā plkst. 13.00. un par Promocijas padomes sēdi 2021.gada 22.jūlijā plkst 11.00, kurā promocijas darbu aizstāvēs Alīna Kurmeļeva.

 

 

 

 1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists” 6 programmas absolventiem.
 2. Senāts atbalstījadiplomu izsniegšanu sekmīgajiem profesionālā bakalaura izglītības programmas “Fizioterapija” absolventiem, kuriem izlaidums paredzēts 23.jūlijā.
 3. Senāts akceptēja praktisko eksāmenu atcelšanu Fiziskajā sagatavotībā profesionālā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne».
 4. Veikti grozījumi Uzņemšanas noteikumos profesionālā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne» - atcelti praktiskie eksāmeni Fiziskajā sagatavotībā.    
 5. Apstiprināti LSPA struktūras grozījumi, iekļaujot struktūrā izveidoto Veselības aprūpes nodaļu. Grozījumi stāsies spēkā no 2021.gada 1.septembra.
 6. Apstiprināta promocijas darba – zinātnisko publikāciju kopas noformēšanas kārtība.
 7. Senāts akceptēja kopīgas programmas ar Liepājas Universitāti izveidi.
 8. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par promocijas padomes sēdi 22.07. plkst.11.00, kurā disertāciju aizstāvēs Alīna Kurmeļeva.          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv