INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 7.oktobrī, protokols Nr. 3 Drukāt
Otrdiena, 19 oktobris 2021 09:05
 1. Bijusī Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2021.gadā /pielikumā informācija/. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību ilggadējai uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei Austrai Kurkinaitei un visiem uzņemšanas komisijas locekļiem par godprātīgi veikto darbu. Uzņemšanas komisijas pienākumus turpmāk veiks Teorijas katedras metodiķe Ieva Stecenko.
 2. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par Uzņemšanas noteikumiem 2022./2023.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās. Būtiskas izmaiņas uzņemšanas noteikumos nav paredzētas. Tiek plānots praktiskais eksāmens fiziskajā sagatavotībā. Ņemot vērā inflāciju, par 4% tiks paaugstināta studiju maksa visās studiju programmās. Senāts aptiprināja Uzņemšanas noteikumus 2022./2023.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.
 3. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja senatorus ar Studiju domes darba plānu 2021./2022.ak.gadam. Senāts apstiprināja Studiju domes darba plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/. Programmu direktoriem un katram docētājam semestra beigās pēc studiju kursa pabeigšanas jāveicina studējošo anketēšanu par sava studiju kursa kvalitāti.
 4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja senatorus ar Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2021./2022.ak.gadam. Senāts apstiprināja Semināru, Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. Verners Mackars informēja par studentu kreditēšanu 2020./2021.ak.gadā /informācija pielikumā/. 1.kursa studējošie kreditēšanas līgumus slēdz paši.
 6. Sporta daļas vadītājs doc. Sergejs Saulīte iepazīstināja senatorus ar Sporta daļas darba plānu 2021./2022.ak.gadam. 2022.gadā Rīgā notiks SELL spēles. Senāts apstiprināja Sporta daļas darba plānu 2021./2022.ak.gadam /pielikumā/.
 7. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar grozījumiem Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā. Nolikums atbilstoši MK noteikumiem papildināts ar 9. punktu par sociālās stipendijas "Studētgods" piešķiršanu. Senāts apstiprināja grozījumus Valsts budžeta stipendiju piešķiršanas nolikumā /pielikumā/.
 8. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 4 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu” /pielikumā/, lēmums papildināts ar Sporta Zinātnes pētniecības laboratorijas pakalpojumu cenrādi; mainītas maksas par dienesta viesnīcu un par akadēmiskajām izziņām. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.
 9. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 5 “Par stundu likmi par papilddarbu LSPA īstenotās tālākizglītības programmās un projektos” /pielikumā/.
 10. *Apstiprināti Kopīgās profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” padomes locekļi: asoc.prof. Inta Bula-Biteniece,   asoc.prof. Uģis Ciematnieks, prof. Andra Fernāte.
  *Apstiprināti grozījumi “Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā” /pielikumā/.
  *Apstiprināti grozījumi ““Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 42813), Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas ,,Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas „Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi /pielikumā/.
  *No 2021.gada 7.oktobra līdz 2021.gada 14.oktobrim piešķirts atvaļinājums rektoram prof. J.Grantam.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv