INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 4.novembrī, protokols Nr. 4 Drukāt
Pirmdiena, 15 novembris 2021 14:32

  1. Senāta locekļi balsojot apstiprināja par Senāta priekšsēdētāju prof. Uldi GRĀVĪTI. Par priekšsēdētāja vietniekiem apstiprināti rektors prof. Juris Grants un zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens.

  2. Senāts apstiprināja jaunizstrādāto Senāta nolikumu /pielikumā/.

  3. Senāts apstiprināja Nolikumu par kandidātu atlasi un apstiprināšanu senātā Padomes locekļu amatiem /pielikumā/. Dokumentu iesniegšanas termiņš – 17.novembris.

  4. Senāts apstiprināja LSPA Padomes darbības uzsākšanas nolikumu /pielikumā/.

  5. Sporta daļas vadītājs doc. Sergejs Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam /informācija un finanšu atskaite /pielikumā/Senāts novērtēja sporta darbu kā apmierinošu un apstiprināja LSPA Senāta lēmumu Nr. 6 ”Par sporta darbu akadēmijā” /pielikumā/.

  6. Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. Iveta Boge informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem /atskaite pielikumā/. Erasmus koordinatore asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja par Erasmus+ projekta izejošo un ienākošo mobilitāti un mobilitāšu plānu 2021/2022.ak.gadā studējošiem un docētājiem /pielikumā/, kā arī atbildēja uz senāta locekļu jautājumiem.

  7. Apstiprināti grozījumi nolikumā par LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes darbību /nolikums pielikumā/. Prasības un kārtība attiecībā uz amatā esoša
profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas novērtēšanu piemērojamas pēc analoģijas ar prasībām un kārtību, kāda noteikta attiecībā uz vakanta
amata pretendenta vērtēšanu un izvēli.

  8. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko iepazīstināja ar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2021./2022.ak.gadam, Senāts apstiprināja plānu. /pielikumā/

  9. Senāts par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu nolēma piešķirt goda nosaukumu „LSPA PATRIOTS”: viesdocentei Intai IMMEREI, Izglītības darba speciālistei Ligitai INDRIKSONEI un LSPA 1980.gada absolventam, LSPA Padomnieku konventa dalībniekam, SIA “Jumava” Valdes loceklim Jurim VISOCKIM.

  10. Apstiprināts LSPA «Sporta zinātnes» doktorantūras skolas nolikums /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv