INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 2.decembrī, protokols Nr. 6 Drukāt
Piektdiena, 17 decembris 2021 16:21

1.      LSPA Padomes locekļu vēlēšanas.

Rektors prof. Juris Grants iepazīstināja senatorus ar kandidātiem, kuri līdz Nolikumā noteiktajam termiņam – 2021.gada 29.novembrim iesniedza dokumentus (iesniegumu un CV), lai piedalītos konkursā uz Padomes locekļu amatiem. Uz divām padomes locekļu vietām pieteicās četri kandidāti: prof. Agita Ābele, prof. Daina Krauksta, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Andris Rudzītis. Rektorāts š.g. 29.novembrī un atkārtoti 30.novembrī izskatīja pieteikto kandidatūru atbilstību prasībām un nolēma virzīt vēlēšanām visus četrus kandidātus kā atbilstošus Nolikumā par kandidātu atlasi un apstiprināšanu Senātā LSPA Padomes locekļu amatiem izvirzītajiem kritērijiem. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par izstrādāto vēlēšanu procedūru Padomes locekļu vēlēšanām, Senāts apstiprināja LSPA Padomes locekļu vēlēšanu kārtību. Senatori apstiprināja Balsu skaitīšanas komisiju sastāvā: prof. I.Pontaga, asoc.prof. I.Boge un doc. S.Saulīte. Balsu skaitīšanas komisija identificēja aizklātās balsošanas rezultātus un konstatēja, ka par ievēlētiem ir uzskatāmi 2 pretendenti, kas saņēmuši visvairāk “par” atzīmes. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja prof. Inese Pontaga iepazīstināja senatorus ar Balsu skaitīšanas komisijas protokolu - ar balsu vairākumu par LSPA Padomes locekļiem ievēlēti prof. Daina Krauksta (16 balsis) un prof. Andris Rudzītis (14 balsis). Senāts apstiprināja par LSPA Padomes locekļiem prof. Dainu KRAUKSTU un prof. Andri RUDZĪTI. Padomes locekļiem darbība būs jāsāk 2022.gada 31.janvārī.

2.  Senāts noklausījās Datorsistēmu un datortīklu administratora Edgara Muižnieka atskaiti par IT centra darbību 2021.gadā /atskaite pielikumā/. Jautājumus uzdeva un debatēs piedalījās SP pārstāvis Krišjānis Āķītis, vadošā pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc. prof. Inta Bula-Biteniece, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis. Senāts novērtēja IT centra darbu kā neapmierinošu un rosināja LSPA rektoru prof. Juri Grantu izvērtēt LSPA Datortīklu un datorsistēmu administratora Edgara Muižnieka atbilstību ieņemamajam amatam un informēt Senātu par rezultātiem.

3.  Senāts apstiprināja Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmas "Veselības aprūpes speciālists sportā" direktora un studiju specializācijas virziena "Sporta fizioterapeits" vadītāja Mārtiņa Čampas sniegtopašnovērtējuma ziņojumu par 2020./2021.ak.gadu.

4.  Rektors prof. Juris Grants informēja par akadēmijas struktūras un infrastruktūras optimizāciju,Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par stratēģijas īstenošanu studiju procesa un studiju vides attīstībā, Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par zinātnisko darbību un inovācijām, par zinātniskās darbības attīstības rādītājiem un par aktuāliem pētnieciskiem projektiem 2021.gadā. Senāts pieņēma zināšanai rektora un prorektoru sniegto informāciju un aktualizēja LSPA stratēģiju (2021. – 2027.).

5.  Senāts apstiprināja PPMC vadītājas Ilonas Blektes sagatavoto Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2022.gadam /pielikumā/. Plāns ir atvērts iespējamiem priekšlikumiem.

6.  Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītāja vadošā pētniece Anna Zuša informēja par Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas darbību no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada decembrim /atskaite pielikumā/. Senāts pieņēma zināšanai Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītājas Annas Zušas atskaiti un novēlēja raženu darbību arī turpmāk.

7.  Senāts apstiprināja Studiju prorektores - virziena vadītājas prof. Andras Fernātes sniegto pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2020./2021.ak.gadu.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv