INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.februārī, protokols Nr. 8 Drukāt
Trešdiena, 16 februāris 2022 20:11

 

1.Zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par akadēmijas zinātnisko darbību 2021.gadā, par 2021.gada Senāta lēmuma izpildi, kā arī sniedza zinātniskās darbības SVID analīzi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 Par LSPA zinātnisko darbību 2021.gadā, kurā nolēma: akadēmijas zinātnisko darbību novērtēt kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam; veicināt aktīvu LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos Web of Science un Scopus datu bāzēs; veicināt iesaisti pētniecības projektos un starptautiskā sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām; LSPA žurnāla redkolēģijai sekmēt LASE Journal of Sport Science atpazīstamību Latvijā un Eiropā; katedru un citu struktūrvienību vadītājiem pilnvērtīgi izmantot Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā; Zinātnes daļai sagatavot LSPA iekšējo grantu sistēmas priekšlikumu, kas veicinās pētnieciskā darba produktivitāti un finanšu piesaisti zinātnei; sekmēt starpdisciplināru sadarbību starp citām zinātniskajām institūcijām, kas veicina kopīgu pētījumu veikšanu un publikāciju iesniegšanu Web of Science un Scopus datu bāzēs /pielikumā 2022.gada Senāta lēmums Nr. 8 ar informāciju par zinātnisko darbību/. 

 

2.  Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu NLN absolventiem. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 10 NLN absolventiem. 

 

3. Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Adrija Andersone atskaitījās par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2021./2022.ak.gada 1.semestrī /atskaite pielikumā/. 

 

4. Senāts apstiprināja Doktorantūras skolas doktora studiju vadības padomes sastāvu: 

no Latvijas: prof. A.Fernāte, I.Pontaga, asoc.prof. S.Luika, prof. J.Žīdens;

no Lietuvas: prof. Diana Reklaitiene, prof. Arvidas Stasiulis, prof. Marius Brazaitis; 

no Igaunijas: prof. Priit Kaasik, prof. Jaak Jurimae, prof. Mati Paasuke;

no Polijas: prof. Pawel Tomaszewski, prof. Jerzy Sadowski, prof. Miroslaw Milkicin.  

Sekretāre Tatjana Ņikiforova. 

 

5. Senāts apstiprināja Profesoru padomes atskaiti par profesoru vēlēšanām 2021.gadā, iesniegšanai AIP (ievēlēti prof. Inese Pontaga un asoc.prof. Imants Upītis). 

 

6. Senāts apstiprināja Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, LSFP un LOK pārstāvis Andris Kalniņš, LOA prezidents Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, LSSA pārstāve Maija Priedīte un prof. Jānis Žīdens. Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka turpmāk vadīs LSPA padomi.

 

7. Senāts apstiprināja LSPA Satversmes projektu. Senāta priekšsēdētājs un rektors lūdz visus struktūrvienību vadītājus un darbiniekus līdz februāra beigām rūpīgi izskatīt šo projektu un savus priekšlikumus iesniegt rektoram (e-pastā). Satversmi apstiprinās LSPA padome un pēc tam Satversmes sapulce

 

8. Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (p.4.3 un 4.4.4) /pielikumā/.

 

9. Senāts apstiprināja jaunu Studējošo pašpārvaldes nolikumu /pielikumā/. 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv