INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.martā, protokols Nr. 9 Drukāt
Pirmdiena, 14 marts 2022 13:13

1.               Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja senātu par 2021./2022.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem. Daudziem studējošajiem problēmas radīja attālinātais studiju process, grūtības ar piekļuvi un parolēm MS Teams platformai, arī sociālekonomiskie apstākļi. Kopumā studējošo sekmes nav pasliktinājušās. Lielāka vērība jāpievēš studiju procesa plānošanai, paredzot pietiekoši daudz laika atkārtotai eksāmenu kārtošanai. Šogad aizkavējusies maģistra darbu un promocijas darbu izstrāde, paredzētajā laikā maģistra valsts pārbaudījumu kārtos pieci studējošie, pārējiem maģistrantiem studiju termiņš pagarināts līdz jūnijam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 ”Ziemas sesijas rezultāti 2021./2022. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.

2.               Vieglatlētikas katedras lektors Krišjānis Kuplis iepazīstināja ar Vieglatlētikas un peldēšanas katedras atskaiti par darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/ un atbildēja uz senatoru jautājumiem. Katedrā strādā septiņi docētāji, kuru veikums rezultējas absolventu skaitā: katru gadu no 1 līdz 5 neklātienes studenti, 4 līdz 10 klātienes studenti, 2 līdz 5 1.līmeņa studējošie. Pagājušā periodā tika izdota I.Avotiņas monogrāfija ”Vieglatlētika”, šajā atskaites periodā - J.Solovjovas grāmata ”Peldēšana”. Katedra sadarbojas ar Latvijas Vieglatlētikas un Peldēšanas federācijām. Pateicoties docentam V.Mackaram, sadarbība notiek arī ar citām sporta federācijām. Docētāji piedalās zinātniskās konferencēs, vada seminārus, piedalās 8 projektos un izglītojas vairākos projektos. Pateicība izteikta docentei S.Škutānei par veikto sporta darbu. Kā katedras stiprā puse uzsvērts katedras metodiskais darbs. Nepieciešams pastiprināt zinātnisko darbību, kā arī sadarbību ar partneriem ārvalstu augstskolās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Par Vieglatlētikas un peldēšanas katedras darbību no 2017./2018. ak.g. līdz 2021./2022. ak.g.” /pielikumā/.

3.               Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne sniedza atskaiti par akadēmijas tēla un imidža popularizēšanu sabiedrībā laika periodā no 2017.gada līdz 2021.gadam un veikto darbu piecu gadu laikā /prezentācija pielikumā/. Nozīmīgs projekts ir vizuālās identitātes maiņa ar 2021.gada 6.septembri un izstrādātās vizuālās identitātes vadlīnijas. Nākotnes vīzijas - digitālās vides veidošana, jaunas responsīvas mājaslapas izstrāde; sociālo tīklu sakārtošana; akadēmijas vizualizācijas pastiprināšana. Senatori izteica pateicību I.Āķei-Vīksnei par apjomīgo un precīzi veikto darbu.

4.               Apstiprināti grozījumi Nolikumā par treneru – pedagoģisko prakšu bāžu metodiķu tālākizglītību /pielikumā/.

5.               Doktora studiju vadības padomes sastāvā (Doktorantūras Skola) papildus 3.februārī apstiprinātajam sarakstam apstiprināts RSU profesors Oskars Kalējs.

6.               Apstiprināts pilnveidotais (kopš 3.februāra) LSPA Satversmes projekts /pielikumā/.

7.               Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikums /pielikumā/.

8.               No 2022.gada 14.marta līdz 20.martam piešķirts atvaļinājums rektoram prof. Jurim Grantam.

9.               Senāts atbalstīja Biedrības Atbalsta fonda “Hērakls” likvidāciju, kas darbojās kopš 2010.gada.

10. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) absolventiem.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv