INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 7.aprīlī, protokols Nr. 10 Drukāt
Sestdiena, 23 aprīlis 2022 09:25

1. Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja p.i. Monta Jakovļeva atskaitījās par katedras darbu no 2017./2018.ak.g. līdz 2021./2022.ak.g. /atskaite pielikumā/. Senāts Vadības katedras darbu atzina par labu, tai pašā laikā uzdeva katedras vadītājai aktivizēt visus katedras docētājus iesaistīties kvalifikācijas “Vadītājs sporta jomā” studentu diplomdarbu vadīšanā, kā arī rosināt docētājus aktivizēt zinātnisko darbību un turpināt izstrādāt un publicēt studijām nepieciešamos metodiskos darbus /lēmums Nr. 10 pielikumā/. Senatori izteica pateicību vairākiem katedras docētājiem: Montai Jakovļevai, Ivetai Bogei, Anastasijai Ropai, Ievai Rudzinskai, Signei Luikai, un sevišķi Ludmilai Malahovai.

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2022./2023.ak.gadam 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”, profesionālajā bakalaura studiju programmā ”Sporta zinātne” un profesionālajā maģistra studiju programmā ”Sporta zinātne”.

3. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.11 ”Par studiju maksas noteikšanu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja LSPA galveno organizatorisko pasākumu plānu un Senāta sēžu darba plānu 2022./2023.ak.gadam” /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē programmas direktores asoc.prof. Ingas Liepiņas sniegto informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas 2021./2022. ak.gada rezultātiem un nolēma izsniegt diplomus pieciem profesionālā maģistra programmas sporta zinātnē absolventiem.

6. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Padomnieku konventa nolikumā /pielikumā/.

7. Senāts iekļāva LSPA Padomnieku Konventa sastāvā Gintu Kuzņecovu un Arti Lagzdiņu, un līdz ar to apstiprināja LSPA Padomnieku konventu 17 cilvēku sastāvā: Raimonds Bergmanis, Agra Brūne, Ziedonis Čevers, Juris Dalbiņš, Ilgvars Forands, Jevgeņijs Kisiels, Ivans Klementjevs, Rihards Kozlovskis, Gints Kuzņecovs, Artis Lagzdiņš, Māris Riekstiņš, Uļjana Semjonova, Žoržs Tikmers, Austris Vasips, Juris Visockis, Ēriks Zaporožecs, Daumants Znatnajs.

8. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Senāta nolikumā /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas sastāvu: priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, priekšsēdētāja vietniece Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne, sekretāre asoc.prof. Irēna Dravniece, locekļi vad.pētniece Monta Jakovļeva, un studente Laura Zutere. Jāievēlē jauns Satversmes sapulces sastāvs, kurā ietilps 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

10. Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 25.maijā plkst. 15.30.

11. Senāts noklausījās Senāta priekšsēdētāja prof. Ulda Grāvīša sniegto informāciju par LSPA Padomes sastāvu: valsts prezidenta izvirzīta pārstāve Sandra Rozenštoka, MK izvirzītie pārstāvji Dace Kārkle un Kaspars Rožkalns,  LSPA senāta ievēlētie pārstāvji Daina Krauksta un Andris Rudzītis. Padome darbu sāks 2022.gada 27.aprīlī.

12. LSPA Veselības un sporta zinātnes profesoru padomes sastāvā Iekļauta LOV vadītāja Līga Cīrule. Senāts apstiprināja Profesoru padomes sastāvu: priekšsēdētājs prof. Juris Grants, locekļi: Līga Cīrule, prof. Leonīds Čupriks, prof. Andra Fernāte, prof. Uldis Grāvītis, Andris Kalniņš, Ivans Klementjevs, prof. Jānis Lanka, prof. Inese Pontaga, Maija Priedīte, prof. Jānis Žīdens.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv