INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11 Drukāt
Svētdiena, 22 maijs 2022 20:24

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 5.maijā, protokols Nr. 11

1. Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte sniedza informāciju par Akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā /pielikumā/ /prezentācija par akadēmijas finansiālo darbību 2021.gadā un Finanšu plāns 2022.gadam/. Zvērinātā revidente Gada pārskatu apstiprināja 2022.gada 25.martā. Viens no 2021.gada notikumiem bija grāmatvedības programmas ”Horizon” ieviešana, to nodrošināja Personāldaļas speciāliste Aiva Alksne attiecībā uz personālu un galvenā grāmatvede attiecībā uz finansēm. 2021.gada beigās sākās arī ”Hop” moduļa ieviešana. Caur ”Hop” sistēmu tagad jāpiesaka visi komandējumi un atvaļinājumi.

2. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs informēja par Revīzijas komisijas darbu 2021./2022.ak.gadā /Revīzijas komisijas atskaite pielikumā/.

3. Revīzijas komisijas sastāvā iekļauta studiju procesa apkalpošanas speciāliste Eilīna Antapsone (Elīnas Mārtiņas vietā).

4. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja, ka 2021./2022.ak.gadā šķīrējtiesa nav saņēmusi nevienu iesniegumu.

5. Apstiprināts Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikums pēc LSPA Padomes veikto priekšlikumu iestrādāšanas nolikumā /pielikumā/.

6. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz 2 docenta amata vietām Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā; 2 docenta amata vietām Veselības aprūpes nodaļā; 1 docenta amata vietu Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā.

7. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2022./2023.ak.g. studiju virziena “Veselības aprūpe” programmās un Profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne” Nepilna laika neklātienē.

8. Līdz 2022.gada 31.decembrim aktualizēti Uzņemšanas noteikumi Veselības aprūpes studiju virzienā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija" 2022./2023.ak.g.

9. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informējapar LSPA Padomes darbību. Padome darbojas no 27.aprīļa piecu cilvēku sastāvā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta Sandra Rozenštoka, par priekšsēdētājas vietnieci – Daina Krauksta.

10. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar Profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (42141) LSPA  kopīgi ar  Liepājas universitāti īstenoto  apakšprogrammu “Sporta un veselības skolotājs”, ko Senāts akceptēja.

11. Senāts apstiprināja prof. Viestura Lāriņa monogrāfijas “Sporta medicīna. Teorija un prakse” izdošanu. Recenzenti: RSU prof. Oskars Kalējs un RSU asoc.prof. Signe Tomsone. Grāmatas atvēršanas svētki paredzēti 26.maijā.

12. Apstiprināti grozījumi nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne” /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv