INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12 Drukāt
Trešdiena, 01 jūnijs 2022 13:34

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 23.maijā, protokols Nr. 12

1. Senāts apstiprināja Satversmes projektu, kurā priekšlikumus un labojumus iestrādāja LSPA Padome /pielikumā/.

2. Rektors prof. Juris Grants nosauca no akadēmiskā personāla un no vispārējā personāla ievēlētos Satversmes sapulces dalībniekus. Atbilstoši Satversmei un Satversmes sapulces vēlēšanu kārtības un vēlēšanu komisijas nolikumam Satversmes sapulcē uz 3 gadiem ievēlēti 60 dalībnieki, no tiem 36 akadēmiskā personāla pārstāvji, 12 vispārējā personāla pārstāvji un 12 studējošie.

Akadēmiskā personāla pārstāvji: prof. Juris Grants, prof. Jānis Žīdens, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte, prof. Viesturs Lāriņš, prof. Inese Pontaga, prof. Jānis Lanka, prof. Agita Ābele, prof. Žermēna Vazne, vad.pētniece Aija Kļaviņa, prof. Leonīds Čupriks, asoc.prof. Ivars Kravalis, asoc.prof. Irēna Dravniece, asoc.prof. Zane Pavāre, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, asoc.prof. Iveta Boge, asoc.prof. Imants Upītis, asoc.prof. Ingrīda Smukā, asoc.prof. Kalvis Ciekurs, asoc.prof. Antra Gulbe, asoc.prof. Inga Liepiņa, doc. Zinta Galeja, doc. Aleksandra Ķeizāne, doc. Renārs Līcis, doc. Ludmila Malahova, doc. Sergejs Saulīte, lektors Krišjānis Kuplis, lektors Agris Liepa, lektors Kristaps Slaidiņš, lektore Aiga Paikena (uz asoc.prof. Signes Luikas prombūtnes laiku), vad.pētniece Anna Zuša, asoc.prof. Inta Bula-Biteniece, asoc.prof. Baiba Smila, vad.pētniece Monta Jakovļeva, pētnieks Edgars Bernāns, asoc.prof. Ieva Rudzinska.

Vispārējā personāla pārstāvji: Jaunrades projektu koordinātore Līga Freimane, Zinātnes daļas vadītāja Una Gūtmane, Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, Personāla vadības speciāliste Aiva Alksne, Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte, Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte, Sporta nozares bibliotekas vadītāja Margarita Zaļūksne, Saimniecības direktore Valda Kursa, Studiju metodiķe Ieva Stecenko, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Aija Bērziņa, Lietvedības pārzine Vlada Krasta, Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Signe Ozola.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv