INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1 Drukāt
Ceturtdiena, 15 septembris 2022 23:00

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 30.augustā, protokols Nr. 1

1. Senāts ievēlēja amatos: Ilzi Avotiņu, Sandru Škutāni (docentes Vieglatlētikas katedrā), Zintu Galeju, Agri Liepu (docenti Veselības aprūpes nodaļā), Katrīnu Volgemuti (docente Slēpošanas katedrā), Evitu Dubiņinu (lektore Veselības aprūpes nodaļā).

2.Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar Vasaras sesijas studiju rezultātiem Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2021./2022.ak.gadā. Lūgums docētājiem savlaicīgi iesniegt Studiju departamentā vērtēšanas protokolus un atļaujas. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 ”Vasaras sesijas studiju rezultāti 2021./2022.ak.gadā” /pielikumā/.

3. Studiju departamenta vad. asoc.prof. Ivars Kravalis iepazīstināja ar nolikumiem par reģistrāciju pilna laika studijām un nepilna laika studijām 2022./2023.ak.gadā /pielikumā Reģistrācijas nolikumi/.

4.Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā un par slodžu pārdali katedrās. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studiju procesu 2022./2023.ak.gadā» /pielikumā/. Lektore Evita Dubiņina apstiprināta par profesionālās maģistra studiju programmas « Veselības aprūpes speciālists sportā » direktora p.i. un atbildīgo par praksi. Atbildīgā par praksi profesionālā bakalaura studiju programmā «Fizioterapija» - Liene Glāzere, Studiju virziena «Veselības aprūpe» vadītāja doc. Alīna Kurmeļeva. Tiks izsludināts konkurss uz profesionālā bakalaura studiju programmas direktora amata vietu Veselības aprūpes nodaļā.

5.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.

6.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstināja ar LSPA absolventu aptauju 2022.gadā.

7. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists”. Sagatavots Senāta lēmuma projekts ar papildināto studiju programmas raksturojumu (licencēšanas ziņojumu) ar četrām apakšprogrammām: Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, Pirmsskolas sporta skolotājs, Sporta darba organizēšanas speciālists, Sporta treneris. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” /pielikumā/.

8. Apstiprināti grozījumi Attālināto studiju kārtībā /pielikumā/.

9. Apstiprināti grozījumi Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā /pielikumā/.

10. Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par LSPA darbinieku un docētāju darba algām un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā. Sagatavots rīkojuma projekts «Par akadēmijas darbinieku algām ar 01.09.2022», Senāts nolēma apstiprināt LSPA darbinieku un docētāju darba algas un vieslektoru pieņemšanu darbā 2022./2023.ak.gadā.

11.Dažādi :

*Rektoram prof. Jurim Grantam piešķirts atvaļinājums no 2022.gada 3.oktobra līdz 9.oktobrim.

*Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2022.gada 27.oktobrī plkst. 15.30.

*Par Promocijas padomes priekšsēdētāju ievēlēts prof. Juris Grants, par vietnieku – prof. Jānis Žīdens.

* Senāts nolēma izsludināt konkursu uz docenta amata vietu Anatomijas katedrā.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv