INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 6.oktobrī, protokols Nr. 2 Drukāt
Sestdiena, 22 oktobris 2022 12:12

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 6.oktobrī, protokols Nr. 2

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, higiēnas un informātikas katedrā Valteru Āboliņu.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko informēja par studentu
uzņemšanas rezultātiem 2022.gadā /pielikumā atskaite/. Senāts pieņēma zināšanai
studentu uzņemšanas rezultātus un izteica pateicību
Uzņemšanas komisijas
atbildīgajai sekretārei Ieva Stecenko un uzņemšanas komisijas locekļiem.

3. Atbildīgais par kreditēšanu doc. Verners Mackars informēja par kreditēšanas procesu akadēmijā /atskaite par studentu kreditēšanu 2021./2022.gadā pielikumā/. Kreditēšana organizētā veidā notiek pēdējo gadu. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un izteica pateicību ilggadējam kreditēšanas komisijas priekšsēdētājam docentam Verneram Mackaram par veikto darbu.

4. Senāts apstiprināja Studiju domes darba plānu un Sporta daļas darba plānu 2022./2023.ak.gadam.

5. Senāts apstiprināja Semināru un starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2022./2023.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Ētikas lietu komisijas sastāvu: doc. Zinta Galeja, vad.pētniece Monta Jakovļeva, asoc.prof. Uģis Ciematnieks, lektors Kristaps Slaidiņš, maģistrante Juta Gargurne.

7. Senāts apstiprināja Akadēmiskās personālkomisijas sastāvu: doc. Ilze Avotiņa, asoc.prof. Irēna Dravniece, prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens, doc. Alīna Kurmeļeva, doc. Sergejs Saulīte.

8. Dažādi

Senāts apstiprināja grozījumus nolikumos:

Par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.

Par noslēguma pārbaudījumiem un maģistra grāda piešķiršanu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmās „Sporta zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/.

Senāts virza vēlēšanām LSPA Satversmes sapulcē LSPA  Akadēmisko šķīrējtiesu sastāvā: asoc.prof. Ingrīda Smukā, lektore Evita  Dubiņina un studējošo pārstāvis, kuru no aktuālu studējošo loka izvirza Studējošo pašpārvalde.

Senāts apstiprināja grozījumus programmas “Fizioterapija” 4.studiju gada grafikos PLK un NLK.

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis atgādināja par Satversmes sapulci 27.oktobrī plkst. 15.30, konferenču zālē.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv