INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.novembrī, protokols Nr. 3 Drukāt
Ceturtdiena, 24 novembris 2022 13:01

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 3.novembrī, protokols Nr. 3

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Aciklisko sporta veidu katedrā Eināru Pimenovu

2. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. Sergejs Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2021./2022.ak.gadā. Sporta kluba darbs novērtēts kā apmierinošs /atskaite un Senāta lēmums Nr. 6 pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2022./2023.ak.gadam /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Uzņemšanas noteikumus visās akreditētajās un licencētajās studiju

programmās 2023./2024.ak.gadam.

5. Apstiprināti grozījumi:

- Nolikumā par 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu /pielikumā/.

- Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” /pielikumā/.

- Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” profesionālās kvalifikācijas praksi /pielikumā/.

- Nolikumā studijām pēc individuālā plāna /pielikumā/.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par studiju virziena ”Izglītība, pedagoģija, sports” padomes sastāvu /pielikumā/ un Senāta lēmums Nr. 8 ”Par studiju virziena ”Veselības aprūpe” padomes sastāvu /pielikumā/.

7. Dažādi

- Apstiprināta LSPA Kvalitātes rokasgrāmata /pielikumā/.

- Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 5Laika normas slodzes aprēķināšanai” /pielikumā/.

- Apstiprināts LSPA studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plāna attīstības periodam 2023.-2028.gadam izstrādes procesa plānojums /pielikumā/.

- Apstiprināts LSPA Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāna attīstības periodam 2023.-2028.gadam izstrādes procesa plānojums /pielikumā/.

- Senāts virza apstiprināšanai LSPA Padomē Revīzijas komisijas nolikuma projektu un Revīzijas komisijas locekļus asoc.prof. Kalvi Ciekuru, lektoru Krišjāni Kupli un docenti Ludmilu Malahovu.

- Senāts nolēma pieškirt goda nosaukumu LSPA Patriots Starptautisko studiju koordinatorei asoc.prof. Ivetai Bogei, Veselības aprūpes nodaļas studiju procesa apkalpošanas speciālistei Baibai Ločmelei un LOK prezidentam Žoržam Tikmeram.

- Senāts nolēma: 1. LSPA studējošajiem akadēmiskā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi LSPA profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta zinātne” (47813), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta. 2. LSPA studējošajiem akadēmiskā maģistra studiju programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā” (45722) garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma LSPA rīcības dēļ netiek akreditēta vai tiek atņemta studiju programmas licence un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā.

- Senāts nolēma iekļaut LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāvā docentu Valteru Āboliņu.

- Senāts apstiprināja lēmumu par profesionālā bakalaura grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas Futbola vecākais treneris, Sporta skolotājs piešķiršanu Elissawi Ahmed Ahmed Sanad Attia.

- Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja Senāta locekļus par LSPA reorganizācijas procesu.

 

-Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv