INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4 Drukāt
Ceturtdiena, 22 decembris 2022 17:29

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4

 

         1. Senāta sastāvā iekļauti Veselības aprūpes nodaļaslektore Evita Dubiņina un Aciklisko sporta veidu katedras profesors Leonīds Čupriks. No Senāta sastāva izslēgti Veselības aprūpes nodaļas asistents Mārtiņš Čampa un Aciklisko sporta veidu katedras docents Sergejs Saulīte.

      2. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā, atskaitē minēti arī 2021.gadā veiktie darbi /SD atskaite pielikumā/. Par sadarbību ar SD izteicās asoc.prof. Uģis Ciematnieks, prof. Juris Grants, sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, izsakot pateicību Saimniecības daļas vadītājai par saimniecības darbu veikšanu un atsaucību. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību un plānoto 2023. gadā, un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 11 “Par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā” /pielikumā/. Saimniecības daļai pēc struktūrvienību pieprasījumiem finanšu iespēju robežās jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu akadēmijā un studentu viesnīcā. Saimniecības daļai jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas termiņiem divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas.

          3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par LSPA Sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvu” /pielikumā/, kurā iekļauti Bibliotēkas vadītāja Margarita Zaļūksne, visu katedru pārstāvji, Padomes priekšsēdētāja - Studiju prorektore prof. Andra Fernāte, vietnieks – Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Židens. Padome nepieciešama, lai nodrošinātu bibliotēkas fondu atbilstību LSPA studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām.

      4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2023.gadam /pielikumā/. Kā informēja plāna sagatavotāja PPMC vadītāja Ilona Blekte, plāns ir atvērts papildināšanai.

       5. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte un Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens iepazīstināja ar LSPA Attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtējumu un tās aktualizāciju, kā arī atbildēja uz senatoru jautājumiem. Stratēģija ir pārskatīta atbilstoši jaunajām tendencēm. Senāts nolēma aktualizēt LSPA stratēģiju kā pamatu virzībai LSPA Padomē.

       6. Apstiprināti tehniski grozījumi trijos nolikumos:

            -Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā

            bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” /pielikumā/,

            -Nolikumā par studiju kursu atzīšanu LSPA /pielikumā/,

            -Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā /pielikumā/.

   7. Dažādi: Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja Senāta locekļus par 1.decembrī notikušo Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi un apspriestajiem jautājumiem, kā arī atgādināja par zinātnisko atskaišu iesniegšanas termiņu – 19.decembris. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA starptautisko zinātnisko konferenci 2023.gada 2.februārī, pieteikties konferencei var līdz 2023.gada 20.janvārim.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv