INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 12. janvārī, protokols Nr. 5 Drukāt
Trešdiena, 08 februāris 2023 11:28

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 12. janvārī, protokols Nr. 5

1.  Vadošā pētnieka amatā Zinātnes daļā ievēlēts asociētais profesors Kalvis CIEKURS.

2.  Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par Studiju departamenta darbu 2022.gadā /pielikumā/ un Studiju departamenta darba plānu 2023.gadam /pielikumā/. Studiju departaments ir atvērts sadarbībai un atbilžu sniegšanai studējošajiem.

3.  Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2021./2022.ak.gadu, kuru prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

4.  Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2021./2022.ak.gadu, kuru prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

5.  Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

6.  Senāts apstiprināja Cilvēkresursu plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

7.  Senāts apstiprināja Personālattīstības plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

8.  Senāts apstiprināja Iekšējās kontroles sistēmas analīzi 2022.gadā un aktualizēja tās pilnveides plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

9.  Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, plānu sagatavoja un prezentēja Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. Uldis Grāvītis.

10.  Dažādi:

Apstiprināti grozījumi Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/.

Apstiprināta Erasmus+ mobilitātes pieteikumu izvērtēšanas kārtība LSPA personālam /pielikumā/.

Pārcelta Senāta sēde no 2023.gada 2.februāra uz 9.februāri sakarā ar LSPA starptautisko zinātnisko konferenci.

Senāts nolēma izsniegt diplomus NLN sekmīgajiem studentiem, izlaidums notiks 3.februārī.

31.janvārī plkst.15.30 notiks Promocijas padomes sēde, kurā savu promocijas darbu aizstāvēs Aleksandrs Astafičevs.

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par konkursu, kas tiks izsludināts uz LSPA Padomes sekretāra/es amatu LSPA mājaslapā. No 1.janvāra par Padomes sekretāri nozīmēta projektu vadītāja Iveta Birziņa.

Senāts nolēma izsludināt konkursu uz asociētā profesora amatu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Senāts apstiprināja Uzņemšanas  noteikumus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2023./2024.akadēmiskajā gadā /pielikumā/.

Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai    iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv