INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.februārī, protokols Nr. 6 Drukāt
Svētdiena, 19 februāris 2023 19:02

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.februārī, protokols Nr. 6

 

1. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par Akadēmijas zinātnisko darbību 2022.gadā /pielikumā Senāta lēmums Nr. 11, atskaite par darbu apkopota informatīvi konstatējošā daļā/. Senāts LSPA zinātnisko darbību novērtēja kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam un nolēma:

 

 

- Zinātnes daļai sadarbībā ar katedru un nodaļu vadītājiem turpināt veicināt aktīvu LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos Web of Science un Scopus datu bāzēs, veicinot iesaisti pētniecības projektos un starptautiskā sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām;

- LSPA žurnāla redkolēģijai sekmēt LASE Journal of Sport Science atpazīstamību Latvijā un Eiropā;

- Katedru un citu struktūrvienību vadītājiem pilnvērtīgi izmantot Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā;

- Zinātnes daļai sagatavot LSPA iekšējo grantu sistēmas priekšlikumu, kas veicinās pētnieciskā darba produktivitāti un finanšu piesaisti zinātnei;

- Sekmēt starpdisciplināru sadarbību starp citām zinātniskajām institūcijām, kas veicina kopīgu pētījumu veikšanu un publikāciju iesniegšanu Web of Science un Scopus datu bāzēs.

 

2. Studējošo Pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle iepazīstinājaar Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2022./2023.ak.gada 1.semestrī /pielikumā M.Ērgles sagatavotā prezentācija/.

 

 

3. Senāts uzklausīja Ārējo sakaru studiju koordinētājas asoc.prof. Ivetas Boges sagatavoto informāciju /informācija pielikumā/ un Erasmus+ programmas koordinatores asoc.prof. Ingrīdas Smukās sagatavoto informāciju /prezentācija pielikumā/ par LSPA internacionalizācijas stratēģijas realizāciju 2021./2022.gadā un tās aktualizāciju turpmākajiem gadiem.

 

 

4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar LSPA attīstības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtību /pielikumā/. Kārtība tiek pilnveidota pēc LSPA Padomes ieteikumiem, plānota uz 5 gadiem. Stratēģiju apstiprina, groza un pārrauga Padome. Senāts atbalstīja LSPA attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

 

5. Senāts apstiprināja grozījumus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā Uzņemšanas noteikumos studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2023./2024.akadēmiskajā gadā. Uzņemšana notiks 2023.gada 9. un 10.martā, pēc AIC apstiprinājuma.

 

 

6. Senāts apstiprināja grozījumus Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/. Nolikums papildināts ar pielikumu Nr. 9.

 

 

7. Senāts atbalstīja diplomu izsniegšanu Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” absolventiem, izlaidums paredzēts šī gada 23.februārī.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv