INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7 Drukāt
Pirmdiena, 13 marts 2023 12:13

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7

Senāta sastāvā iekļauti studējošo pārstāvji Dāvis Miķis un Vanesa Stankeviča

(Krišjāņa Āķīša un Adrijas Andersones vietā)

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Slēpošanas, šaušanas, orientēšanas, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā Mārtiņu VEISPALU.

2. Studiju departamenta vadītāju asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2022./2023.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem un atbildēja uz senatoru jautājumiem par studējošo atbiruma iemesliem. Debatēs piedalījās prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens, doc. Renārs Līcis, asoc.prof. Antra Gulbe, prof. Uldis Grāvītis. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 12 ”Ziemas sesijas rezultāti 2022./2023.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/, kurā nolemts: 1) sadarbībā ar katedru vadītājiem noteikto termiņu ievērošanu pārbaudījumu grafika izpildē un vērtējumu protokolu iesniegšanā Studiju departamentā; 2) sadarbībā ar LSPA administrāciju un IT un tehniskā nodrošinājuma centru meklēt iespējas akadēmijas datortehnikas atjaunošanai, studējošo piekļuves uzlabošanu MsTeams platformai, savam LSPA e-pastam, LSPA iekštīklam, piekļuvi citiem LSPA piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem; 3) Studiju departamentam turpināt un aktivizēt sadarbību ar Studējošo pašpārvaldi, sekot līdzi studējošo vajadzībām. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asociētais profesors Ivars Kravalis.             

3. LSPA galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte un Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne informēja par Horizon un Hop sistēmas lietošanu, iespējām, problēmām un to risinājumiem. Ingūna Zazīte atgādināja, ka docētājiem atgriežoties no komandējumiem, sistēmā ir jāaizpilda komandējuma atskaite. Aiva Alksne aicināja aktīvāk lietot Hop sistēmu un izmantot tās sniegtās ērtības (komandējumu, atvaļinājumu pieteikšana, informācija par algas un nodokļu apjomu, akadēmijas darbinieku prombūtni un aizvietošanu u.c.). Ik pēc 90 dienām ir jāatjauno parole.

4. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos:

1) studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722) 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

2) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) studiju specializācijas virzienā „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ” 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

3) studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2022./2023. akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā /Uzņemšanas noteikumi pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā “Par LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla vēlēšanām” /pielikumā/.

6. Senāts atbalstīja atvaļinājuma piešķiršanu rektoram prof. Jurim Grantam no 2023.gada 21.marta līdz 27.martam.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv