INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 11.maijā, protokols Nr. 9 Drukāt
Otrdiena, 30 maijs 2023 02:24

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 11.maijā, protokols Nr. 9

1. Senāts ievēlēja Sporta spēļu katedras docenta amatā Aleksandru Astafičevu.

2. Sporta nozares bibliotēkas vadītāja Margarita Zaļūksne prezentēja Bibliotēkas stratēģiju 2023. – 2027.gadiem un atbildēja uz senatoru jautājumiem. Senāts apstiprināja Sporta nozares bibliotēkas stratēģiju 2023. – 2027.gadiem /pielikumā/.

3. Senāts noklausījās Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Ivara Kravaļa atskaiti par Studiju departamenta darbību no 2012. līdz 2023.gadam (atskaite Senāta lēmuma konstatējošā daļā) un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par LSPA Studiju departamenta darbu laika periodā no 2012. līdz 2023.gadam” /pielikumā/. Rektors Senāta vārdā izteica pateicību Studiju departamenta vadītājam asoc.prof. Ivaram Kravalim un Studiju departamenta darbiniecēm par veikto darbu laika periodā no 2012. – 2023.gadam.

4. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2023./2024.ak.gadam:

- 1.līmeņa profesionālā studiju programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”,

- Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā ”Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”;

- Akadēmiskā maģistra studiju programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā”,

- Akadēmiskā doktora studiju programmā ”Sporta zinātne”.

                    

5. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavoto Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības plānu 2023. – 2028.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 14 ”Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists” (41142)”, kurā paredzētas 3 apakšprogrammas: Pirmsskolas sporta skolotājs, Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, Sporta treneris /Lēmums pielikumā/.

7. Dažādi

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja:

par Satversmes sapulci, kas paredzēta 2023.gada 27.jūnijā sakarā ar jauna rektora vēlēšanām, ja LSPA Padome apstiprinās pretendentus;    

par nākamo Senāta sēdi 22.jūnijā plkst. 13.00.

Senāts atbalstīja: prof. Jāņa Žīdena nozīmēšanu par Profesoru padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju padomes sēdē šī gada 18.maijā.

Senāts nolēma piešķirt paraksta tiesības prorektorei prof. Andrai Fernātei dokumentācijas parakstīšanai par prof. J.Grantu.

Senāts nolēma izsludināt konkursu uz Studiju departamenta vadītāja, Aciklisko sporta veidu katedras vadītāja, Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītāja, Vieglatlētikas un peldēšanas katedras vadītāja amata vietām, kā arī akadēmiskā personāla amatiem.

Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Studiju departamenta nolikumā /pielikumā/.

                                                                                      

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv