INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10 Drukāt
Trešdiena, 12 jūlijs 2023 09:02

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 22.jūnijā, protokols Nr. 10

1. Senāts apstiprināja Valsts pārbaudījumu komisiju lēmumus un nolēma izsniegt diplomus 128 sekmīgi pārbaudījumus nokārtojušiem sporta un veselības aprūpes speciālistiem doktora, maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmās:

- 33 profesionālā bakalaura programmas "Sporta zinātne" absolventiem,

- 48 profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” absolventiem,

- 10 profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā” ar studiju specializācijas virzieniem sporta fizioterapeits vai pielāgoto aktivitāšu speciālists rehabilitācijā absolventiem,

- 14 “Sporta zinātne” maģistrantūras absolventiem ar kvalifikācijām: sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā un rekreācijas speciālistiem,

- 33 pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” speciālistiem,

- vienai akadēmiskā doktora studiju programmas absolventei.

2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 15 “Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā” /lēmums pielikumā/.

3. Senāts pieņēma zināšanai Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājas asoc.prof. Ingrīdas Smukās ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā sūdzības nav saņemtas.

4. Senāts pieņēma zināšanai Ētikas lietu komisijas priekšsēdētājas doc. Zintas Galejas ziņojumu par darbu 2022./2023.ak.gadā. Ak. gada laikā notikušas 11 sēdes, izsniegti 247 atzinumi. Komisijas darbu apgrūtina dokumentu iesniegšana pa daļām un bez parakstiem. Komisijas ieteikumi: izliekot studentam vērtējumu, kontrolēt, vai saņemts Ētikas komisijas saskaņojums pētījuma uzsākšanai; studiju virzienā “Veselības aprūpe” neiesniegt atkārtotai izskatīšanai pieteikumu LSPA Ētikas komisijai, ja students jau ieguvis ārstniecības iestādes Ētikas komisijas atzinumu.

5. Senāts apstiprināja studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavoto studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” attīstības plānu 2023.-2028.gadam.

6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 “Par imatrikulāciju studijām 2023./ 2024.ak.gadā /pielikumā/.

7. Par ievērojamu ieguldījumu LSPA attīstībā Senāts nolēma piešķirt LSPA goda nosaukumu “LSPA Emeritus profesors” profesorei Rasmai Jansonei un profesoram Jānim Lankam.

8. Senāts apstiprināja Nolikumu par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Ierosinājumu un sūdzību izskatīšanas kārtību /pielikumā/.

10. Dažādi:

10.1.Senāts apstiprināja izmaiņas LSPA Uzņemšanas prasībās 2023./2024.ak.g.:

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta Zinātne”,

-   studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Fizioterapija”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesonālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” studiju specializācijas virzienā „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”,

-   studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (2022./2023.akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā). Senāts apstiprinājaLSPA uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem (Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no bruņotā konflikta Ukrainā, ir ieradušies Latvijā pēc 2022.gada 24.februāra) 2023./2024.ak.g. /pielikumā/eng/.

10.3. Senāts apstiprināja izmaiņas Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā".

10.4. Senāts atbalstīja Studējošo pašpārvaldes lēmumu par PLK 1.kursa studenta Eduarda Doroņina

     iekļaušanu LSPA Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā.

10.5. Senāts noklausījās un pieņēma zināšanai studiju prorektores prof. Andras Fernātes sniegto

     informāciju par studiju maksas paaugstināšanu. Studiju maksas 2026./2027.ak.gadam tiks

     pielīdzinātas RSU identiskām studiju programmām, atbilstoši studiju pašizmaksai. Studiju maksas

     būs pieejamas LSPA mājaslapā.

10.6. Pēc diskusijas un jautājumiem par LSPA Padomes darbu Senāts nolēma uzaicināt Padomes priekšsēdētāju Sandru Rozenštoku uz LSPA Senāta sēdi 2023.gada 29.augustā informācijas sniegšanai par paveikto darbu, sākot no 2022.gada 28.aprīļa.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv