INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 5.oktobrī, protokols Nr. 2 Drukāt
Otrdiena, 24 oktobris 2023 07:39

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 5.oktobrī, protokols Nr. 2

1. Senāts apsprieda RSU izstrādāto iekšējās un ārējās konsolidācijas plānu. Pēc diskusijām Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 3 “Par RSU sagatavoto konsolidācijas plānu un saistītajām darbībām”, ar kuru neatbalstīja RSU konsolidācijas plānu. Papildus tam apstiprināts ziņojums “Iebildumi pret Rīgas Stradiņa universitātes sagatavoto dokumentu “Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās un ārējās konsolidācijas plāns” /Senāta lēmums pielikumā/.

2. Senāts konkursa kārtībā ievēlēja vadošo pētnieku amatos Behnam Boobani un Germanu Jakubovski.

3. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko informēja senatorus par studentu uzņemšanas rezultātiem 2023.gadā /informācija un prezentācija pielikumā/. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei Ievai Stecenko un visai Uzņemšanas komisijai.

4. Senāts apstiprināja Studiju domes un Sporta daļas darba plānus 2023./2024.ak.gadam /pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja Semināru un Starpkatedru pieredzes apmaiņas plānu 2023./2024.ak.gadam /pielikumā/.

6. Senāts noklausījās studējošo Kitijas Kaņepes un Kates Gulbes sniegto informāciju par Studējošo pašpārveldes darbu un finansēm 2022./2023.ak.gada 2.semestrī /pielikumā SP priekšsēdētāja Eduarda Doroņina sagatavotā prezentācija/. Senāts pieņēma informāciju zināšanai.

7. Pēc studiju prorektores prof. Andras Fernātes priekšlikuma Senāts apstiprināja katedru docētāju slodzes 2023./2024.ak.gada 1.semestrim, pārskatot slodzes semestra beigās.

8. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 4 ”Par pāreju uz Eiropas kredīpunktu pārneses

un uzkrāšanas sistēmu (ECTS)” /pielikumā/.

9. Senāts apstiprināja Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību LSPA /pielikumā/. Par studiju kursu izstrādi 17.oktobrī paredzēts seminārs “Studiju programmas atbilstība profesijas standartam. Studiju kursu kartējums.”

10. Dažādi.

  • Senāts apstiprināja grozījumus nolikumos:

-Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtībā Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/,

-Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtībā Profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta Zinātne” (MSZ), Profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (MVA) /pielikumā/,

-Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtībā akadēmiska maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” /pielikumā/,

-Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” /pielikumā/.

  • Senāts atcēla Nolikumu par bakalaura akadēmiskā grāda piešķiršanu (2005) un LSPA iegūtās izglītības kvalitātes vērtēšanas nolikumu (1998).

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv