INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 7.decembrī, protokols Nr. 5 Drukāt
Ceturtdiena, 21 decembris 2023 06:17

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2023.gada 7.decembrī, protokols Nr. 5

1.   Senāts noklausījās Saimniecības daļas direktores Valdas Kursas atskaiti par Saimniecības daļas darbību 2023.gadā /informācija Senāta lēmuma Nr. 6 pielikumā/. Būvniecības valsts kontroles birojs veica LSPA B korpusa ēkas apsekošanu, slēdziens – ēka atbilst ekspluatācijas noteikumiem. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 6 Informācija par Saimniecības daļas darbību /Senāta lēmums ar informāciju pielikumā/.

2.   Senāts noklausījās programmu direktoru un virziena vadītājas ziņojumus un apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2022./2023.ak.g.

3.   Senāts noklausījās programmu direktoru un virziena vadītājas ziņojumus un apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2022./2023.ak.g. un no 2017./2018.ak.g. līdz 2022./2023.ak.g.

4.   Senāts apstiprināja LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plānu 2024.gadam /pielikumā/.

5.   Starptatutisko sakaru koordinētāja asoc.prof. Iveta Boge un Erasmus projektu koordinētāja asoc.prof. Ingrīda Smukā informēja par internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem /pielikumā atskaites/.

6.   Senāts apstiprināja grozījumus Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumā /pielikumā/ un Senāta lēmumu Nr.7 Par LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikuma grozīšanu un apstiprināšanu jaunā redakcijā /pielikumā/.

7.   Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informējapar LSPA stratēģijas aktualizāciju 2023.-2027.gadam, Senāts aktualizēja LSPA stratēģiju.

8.   Dažādi:

   Senāts apstiprināja grozījumus uzņemšanas noteikumos 2024./2025.ak.gadam, kas saistīti ar VAM programmu.

   Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 Par studiju procesu 2023./2024.ak.gadā

   /pielikumā/.

     Senāts nolēma sasaukt Satversmes sapulci 2024.gada 9.janvārī plkst. 15.30.

     Senāts nolēma apstiprināt par Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas

     priekšsēdētāju doc. Renāru Līci.

     Senāts nolēma atcelt LSPA “Nolikumu par bakalaura akadēmiskā grāda piešķiršanu”.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv