INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6 Drukāt
Pirmdiena, 19 februāris 2024 23:16

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6

 

1. Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Signe Luika informēja par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam. Pagājušā gadā plānotais darbs ir izpildīts, izdevās izveidot studējošo atpūtas telpu. Turpināsim darīt visu, kas ieplānots, lai nodrošinātu studiju procesu, sadarbojoties ar katedrām un docētājiem. Tika izstrādātas jauna veida studējošo aptaujas anketas par studiju kvalitāti. Senāts apstiprināja atskaiti par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam /pielikumā/.

2. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2023.gadā un Pretkorupcijas pasākumu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Cilvēkresursu plāna izpildi 2023.gadā un Cilvēkresursu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Personālattīstības plāna izpildi 2023.gadā un Personālattīstības plānu 2024.gadam /pielikumā/.        

5. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Iekšējās kontroles sistēmas analīzi 2023.gadā un Iekšējās kontroles sistēmas pilnveides plānu 2024.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Kvalitātes vadītāja prof. Ulda Grāvīša sagatavotos Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2023.gadā un Iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2024.gadam.

7. Dažādi

7.1. Senāts apstiprināja Grozījumus Uzņemšanas noteikumos saistībā ar LSPA jauno bankas kontu:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Reģistrācijas Nr. 90000055243

Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22

LV12PARX0002243790003

Maksājuma uzdevumā, tāpat kā iepriekš, jānorāda, par ko maksā, arī kodi - par studijām 21351, par dienesta viesnīcu – 21382.

7.2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 ”Par pārcelšanu jaunajā studiju programmā un līdzšinējās studiju programmas slēgšanu” /pielikumā/. Lēmums attiecas uz 1.līmeņa studējošajiem.

7.3.Senāts apstiprināja Starptautiskās kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” prakses nolikumu /pielikumā/.

7.4. Senāts apstiprināja Nolikumu par kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” kopīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu /pielikumā/.

7.5. Par prorektoru iecelšanu no 2024.gada 22.janvāra.

Atbilstoši Augstskolu Likuma 17.1 pantam Prorektoru iecelšanu nosaka Rektora kompetence, (6) Atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem rektors ieceļ un atceļ prorektorus un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību. Asoc.prof. Kalvis Ciekurs, kurš 2024.gada 9.janvārī Satversmes sapulcē ievēlēts par LSPA Rektoru un stāsies amatā 2024.gada 22.janvārī, aicināja turpināt darbu esošos prorektorus – Studiju prorektori prof. Andru Fernāti un Attīstības un zinātnes prorektoru prof. Jāni Žīdenu, kā arī aicināja līdzšinējo rektoru prof. Juri Grantu iesaistīties darbā kā konsultantu, bez atlīdzības.

 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv