Uz sākumu Jaunumi LSPA aktualitātes DARBINIEKU KOPSAPULCĒ PĀRRUNĀ AKTUĀLOS JAUTĀJUMUS PAR RSU/LSPA KONSOLIDĀCIJU
DARBINIEKU KOPSAPULCĒ PĀRRUNĀ AKTUĀLOS JAUTĀJUMUS PAR RSU/LSPA KONSOLIDĀCIJU Drukāt
Ceturtdiena, 13 jūnijs 2024 11:26

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) darbinieku kopsapulcē otrdien, 11. jūnijā, viesojās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors, prorektori un departamentu vadītāji, lai pārrunātu aktuālos LSPA un RSU apvienošanās jautājumus.

untitled-0537

Tikšanās laikā tika apspriesta sadarbība pētniecībā, studiju programmu salāgošana, personāla jautājumi, infrastruktūras pārņemšana, izmaiņas IT un citās iekšējās sistēmās, kā arī citi svarīgi procesi. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu LSPA šā gada 1. jūlijā integrēs RSU, saglabājot tās identitāti, zīmolu, kā arī akadēmisko un zinātnisko brīvību.

Plaši apmeklētajā LSPA kopsapulcē RSU vadība iepazīstināja ar izmaiņām, kas stāsies spēkā pēc 1. jūlija. RSU pārņems visas tiesības un saistības, kuras attiecas uz LSPA, izstrādājot saskaņotu attīstības stratēģiju un veidojot vienotu veselības un sporta zinātnes ekosistēmu. Plānots, ka trīs līdz piecu gadu laikā tiks nodrošināta kvalitatīva, starptautiski konkurētspējīga, pētniecībā balstīta augstākā izglītība un laba pārvaldība. RSU resursi nodrošinās augstāku kvalitāti izglītības studijām un pētniecībai, turklāt augstskolas varēs kopīgi izmantot IT sistēmas, projektu vadības, juridiskos un citus resursus. 

RSU rektors prof. Aigars Pētersons iezīmēja galvenos RSU un LSPA kopīgās nākotnes virzienus – digitalizāciju, pētniecības attīstību, starptautiskuma un izglītības kvalitātes celšanu.

“LSPA ir kompetence sporta zinātnē un pedagoģijā, tāpēc ceram, ka kopīgā sadarbībā to attīstīsim, meklēsim iespējas modernas sporta infrastruktūras un konkurētspējīgu studiju programmu attīstībai.

Jau esam veiksmīgi sākuši darboties kopīgos pētniecības projektos,“ pauda RSU rektors. 

“Konsolidācija paver iespējas attīstīt studiju programmas, kļūt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, izvirzot visaugstākās prasības studiju programmu kvalitātei, īpaši sporta zinātnē. Šobrīd Latvijā trūkst sporta speciālistu, un mūsu uzdevums ir sagatavot pietiekamu skaitu augsti kvalificētu un akadēmiski izglītotu nozares profesionāļu, kuri spēj atbilstoši risināt mūsdienu sporta dzīves izaicinājumus un pārvaldību,” ievadot pasākumu, uzsvēra LSPA rektors asoc. prof. Kalvis Ciekurs.

“RSU ir studentcentrēta augstskola, kurā īpaši svarīga ir studiju procesa nepārtrauktība un kvalitāte. Tāpēc studiju procesā neplānojam būtiskas izmaiņas un LSPA studentiem studijas turpināsies saskaņā ar pašreizējiem nosacījumiem.”

Paredzams, ka nākamajā akadēmiskajā gadā studiju process LSPA studiju programmās, kā ierasts, norisināsies LSPA ēkā Brīvības gatvē 333. Studiju procesa nepārtrauktību nodrošinās pieredzējušie LSPA docētāji un administratīvais personāls. 

KONSOLIDĀCIJA VEICINĀS SPORTA ZINĀTNES ATTĪSTĪBU

LSPA padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka uzsvēra, ka LSPA mērķis ir sporta zinātnes kvalitātes celšana un ilgtspējīga attīstība, kuru konsolidācijas process varētu veicināt.  

Kopsapulces turpinājumā RSU administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis stāstīja par konsolidācijas procesa ieguvumiem un atzīmēja galvenos punktus apvienošanās norisē. RSU veselības studiju prorektors asoc. prof. Andris Skride skaidroja par LSPA kā atsevišķas autonomas vienības funkcijām RSU struktūrā. RSU Studiju departamenta direktore Indra Treija izteicās par studiju procesa īstenošanu un pārņemšanu, bet RSU Juridiskā un iepirkumu departamenta direktore Sandija Mazlazdiņa – par RSU iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas būs aktuāli arī LSPA. RSU IT Servisa centra vadītājs Jānis Laizāns skaidroja par pieeju RSU sistēmām no 1. jūlija un par IT iespējām atbalstīt studiju procesu.

RSU prorektors akadēmiskajā darbā asoc. prof. Dins Šmits stāstīja par RSU studiju kvalitātes indikatoriem saistībā ar augstskolām svarīgākajām jomām – akadēmisko darbu, pētniecību un inovācijām. Kā svarīgus kvalitātes indikatorus viņš uzsvēra studiju programmu ilgtspēju, programmas īstenošanā iesaistīto docētāju kvalifikāciju, iespēju docētājiem pilnveidot pedagoģiskās kompetences, studiju programmās integrēto starptautisko pieredzi, absolventu iegūtās zināšanas un prasmes, kuras novērtē arī darba devēji.

AICINĀM ATRAST VIENOJOŠĀS VĒRTĪBAS, KAS VEIDOTU RSU UN LSPA KĀ KOMANDU

LSPA studiju prorektore prof. Andra Fernāte aicināja kopīgi strādāt, lai palielinātu sporta nozīmi Latvijā un veicinātu aktīva dzīvesveida attīstību. Viņa izteica pateicību visiem kolēģiem, kas strādājuši, lai konsolidācija noritētu veiksmīgi. 

RSU Personāla departamenta direktore Dace Jasmane aicināja atrast vienojošās vērtības, kas veidotu RSU un LSPA kā komandu un informēja par esošo situāciju personāla jautājumos – pašlaik ir noslēgti darba līgumi ar apmēram 90 % LSPA kolēģu par darba uzsākšanu RSU no 1. jūlija.

Kādas perspektīvas ir LSPA infrastruktūras attīstībai, un kāda, pēc audita datiem, ir esošā situācija – par šiem jautājumiem runāja RSU Infrastruktūras departamenta direktors Dainis Zemešs. Viņš iepazīstināja ar RSU Mežciema dienesta viesnīcu, kuru aicināja piedāvāt arī LSPA studentiem.

STUDIJU PROGRAMMU SALĀGOŠANA

Studiju programmu salāgošanas darba grupu vadītāji – RSU docents Uģis Ciematnieks, RSU Sporta un uztura katedras asoc. prof. Voldemārs Arnis un LSPA Veselības aprūpes nodaļas vadītāja p.i. Anastasija Feofilova – iepazīstināja ar īsā cikla profesionālās studiju programmas Sporta speciālists,  RSU un LSPA konsolidētās bakalaura studiju programmas Fizioterapija un bakalaura studiju programmas Sporta zinātne konceptuālo redzējumu un izstrādes progresu.

SADARBĪBA, VEICOT ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU

RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa informēja par RSU un LSPA iespējām sadarbībai zinātnē – par paveikto un plānotajām iecerēm. Kā nozīmīgu sasniegumu viņa minēja RSU un LSPA pētnieku dalību valsts pētījumu programmā Sports. Tāpat konsolidācijas plāna ietvaros ir finansēti vairāki LSPA un RSU kopīgi starpdisciplināri pētījumi, kur apvienota sporta zinātne ar veselības jomu. A. Kiopa iepazīstināja ar RSU pētniecības atbalsta infrastruktūru, RSU Doktorantūras skolu, iespējām saņemt iekšējos grantus, bibliotēkas piedāvāto atbalstu, Inovāciju centru un citām struktūrām. 

Noslēdzot kopsapulci, LSPA attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens aicināja attīstīt sporta zinātni un izmantot konsolidācijas sniegtās iespējas nozarei būtisku jautājumu pētniecībā gan sportiskās meistarības pilnveides jautājumos, gan dažādos sporta un veselības aprūpes starpdiciplinārajos pētniecības projektos.

RSU Komunikācijas departaments

Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 
RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija

finanse_es_nacionalais_attistibas_plans.jpg

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv