Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 5.aprīlī

Drukāt

Studējošo pašpārvaldē ievēlēti senatori: doktorants M.Čampa, maģistrante I.Kumpiņa, pašpārvaldes priekšsēdētāja E.Mārtiņa, studējošie S.Martinsone, S.Roga, I.Ivanova, J.Bajāriete.

1.Smagatlētikas katedras vadītājs prof. L.ČUPRIKS informēja par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. Senāts Smagatlētikas katedras darbu atzina par labu. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 Par Smagatlētikas katedras darbu no 2013./2014. līdz 2017./2018.ak.g. /pielikumā/.

2. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki studiju programmā «Sporta zinātne» 2018./2019.ak.gadam.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 «Par Studiju maksu noteikšanu 2018./2019. ak.gadam /pielikumā/.

4.Apstiprināti LSPA Senāta darba plāns un LSPA galveno organizatorisko darba plāns 2018./2019.ak.gadam /pielikumā/.

5.Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja E.MĀRTINA informēja Senātu par Studējošo pašpāvaldes darbu un finansēm 2017./2018.gada 1.semestrī.

6 Aktualizēti plāni:

LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu);

LSPA cilvēkresursu attīstības plāns;

LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns;

LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāns (sporta skolotāju sagatavošanā).

7. Rektors prof. J.ŽĪDENS informēja par sadarbību ar RSU - 3. aprīlī notika abu augstskolu vadības tikšanās un noslēgta vienošanās par kopīgu studiju programmu un pētniecības grantu veidošanu sporta medicīnā un sabiedrības veselības jomā.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.martā

Drukāt

1.Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis iepazīstināja Senāta locekļus ar 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu, iekļaujot arī   SVID analīzi /pielikumā Senāta lēmums ar informāciju par ziemas sesijas rezultātiem/. Senāts atzina 2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultātus par apmierinošiem ar pozitīvu izaugsmes tendenci. Studiju Domē līdz 2018.gada 1.aprīlim jāapspriež un jāizvērtē SVID analīzes rezultātus.

2. Apstiprināti LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas Noteikumi /pielikumā/.

3. Apstiprināti grozījumi LSPA Sporta zinātnes nozares bibliotēkas nolikumā /pielikumā/.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 par akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas «Sporta zinātne» 2017./2018.ak.gada abolventiem /pielikumā/.

5. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2017./2018.ak.gadā un diplomu izsniegšanu maģistrantūras absolventiem.

6. Apstiprināts LSPA cilvēkresursu attīstības plāns.

7. Apstiprināts LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plāns.

8. Apstiprināts LSPA izglītības programmu attīstības plāns (iekļaujot studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu).

9. Aktualizēti LSPA pedagoģijas attīstības plāns un LSPA pedagogu izglītības komunikācijas un publicitātes plāns /pielikumā/.

10. Apstiprināta statistiskā atskaite par Profesoru padomes darbību 2017.gadā iesniegšanai AIP.

11. LSPA Studentu pašpārvalde pārdēvēta par Studējošo pašpārvaldi.

12. Saskaņā ar nosaukuma ”Studējošo pašpāvalde” pieņemšanu apstiprināti grozījumi LSPA Studējošo pašpārvaldes nolikumā /pielikumā/ un izmaiņas LSPA struktūrā.

13. Apstiprināts LSPA Apbalvojumu nolikums /pielikumā/.

14. Atgādinājums par 2017.gada Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.februārī

Drukāt

1. LSPA Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 7  ”Par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā” /pielikumā/ un lūdza prorektoru nākamā gada atskaiti papildināt ar SVID analīzi.

2. Studiju   departamenta   vadītājs  asoc. prof.   I.Kravalis   ziņoja  par  diplomu izsniegšanu 2018.gada Nepilna laika neklātienes absolventiem.  Diplomus saņems 5 programmas “Sporta zinātne” absolventi un 15 programmas “Fizioterapija’ absolventi. Izlaidums notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 15.00 konferenču zālē.

3. Apstiprināta  LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtība  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Studiju departamenta Darba plāns 2018.gadam /pielikumā/. 

5. Apstiprināts  LSPA Sporta nozares bibliotēkas  pakalpojumu cenrādis /pielikumā/.

6. Dažādi

Atgādinājums par Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu no 15.februāra līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 11.janvārī

Drukāt

1.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas plāna izpildi 2017.gadā un plāna aktualizēšanu 2018.gadam. Apstiprināta atskaite par 2017.gadu un plāns 2018.gadam
2.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu (sporta skolotāju sagatavošanā) 2018. – 2024.gadam. Senāts apstiprināja LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu.

3.   Studiju virziena vadītāja studiju prorektore prof. A.Fernāte un Studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa iepazīstināja arakreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe.

4.   Senāts akceptēja atkārtotai izdošanai izdevniecībā RaKa prof. A.Ābeles papildinātu monogrāfiju «Sporta psiholoģija: Teorija un prakse».  

5.   Dažādi:

Studiju departamenta vadītājs asoc. prof. I.Kravalis informēja:

- par ziemas sesijas organizēšanu no 22.janvāra līdz 2.februārim, par eksāmenu kārtošanas kārtību, protokolu aizpildīšanas un nodošanas kārtību;

- par iestājeksāmenu organizēšanu no 2018.gada 25. – 26.jūlijam. 25.jūlijā notiks visi pārbaudījumi, 26.jūlijā – kross.

Zinātņu prorektors prof. J.Grants atgādināja par zinātnisko atskaišu par 2017.gadu nodošanas termiņu - līdz 12.janvārim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 7.decembrī

Drukāt

1.Saimniecības direktori V.Kursu par Saimniecības daļas darbību 2017.gadā Apstiprināts  Senāta  lēmums  Nr. 6  «Par  Saimniecības daļas darbību  2017.gadā»  /pielikumā lēmums,  informācija par LSPA Saimniecības daļas darbību 2017.gadā un plānotie darbi 2018.gadam/.

2.Studiju prorektore prof. A.Fernāte nformēja par LSPA attīstības stratēģijas (2016 – 2020) īstenošanu 2017.gadā. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA attīstības stratēģijas (2016 – 2020)  īstenošanu 2017.gadā  /pielikumā/.

3.Personāla vadības speciāliste  A.Alksne  informēja par LSPA Personāla vadības politiku.  Apstiprināta LSPA Personāla vadības politika  /pielikumā/.                       

4.Personāla vadības speciāliste  A.Alksne  informēja par  pārstrādātajiem  LSPA Darba kārtības noteikumiem. Apstiprināti LSPA Darba kārtības noteikumi /pielikumā/.

5.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu 2017.gadā balstoties  uz  Exelences standarta sagatavoto ziņojumu.  

6.Apstiprināts LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2018.gadam /pielikumā/.

7.Apstiprinātas  izmaiņas    profesionālā maģistra izglītības programmas  «Sporta zinātne» un akadēmiskā doktora izglītības programmas «Sporta zinātne» grafikos.

8.Apstiprināti LSPA Uzņemšanas noteikumi «C» kategorijas sertifikāta iegūšanai.

9.Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par snieguma finansējumu zinātnē par 2016.gadu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
14 lapa no 27
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv