LSPA Sporta zinātnes daļa

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA ZINĀTNISKĀ INSTITŪCIJA SHĒMA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS

SPORTA ZINĀTNES DAĻA

     

ZINĀTNISKIE CENTRI

 

PĒTNIECĪBAS LABORATORIJAS

     

Sporta psiholoģijas konsultatīvais centrs

 

Fizioterapijas un sporta medicīnas pētniecības laboratorija

Sporta spēļu zinātniski metodiskais centrs

 

Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija

   

Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorija

   

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorija

   

Kinezioloģijas pētniecības laboratorija

   

Rekreācijas pētniecības laboratorija

   

Sporta pedagoģijas un psiholoģijas pētniecības laboratorija

   

Sporta vadības pētniecības laboratorija

 

Pētniecības laboratorijas

Drukāt

 

Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorija

Vadītājs: Dr. paed. doc. U.Ciematnieks

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Tehnisko līdzekļu struktūra, kustību funkciju attīstīšana un kontrole fitnesā
 • Vibrostimulācijas ietekme uz nervu sistēmu
 • Vibrostimulācijas ietekme uz fiziskajām īpašībām, izmantojot prettrieciena metodi
 • Kāju darbības parametru izpēte smagatlētikas sporta veidos
 • Treniņu slodzes kontrole divcīņu sporta veidos
 • Apakšējo ekstremitāšu reakcijas ātruma izpēte sitienu divcīņu sporta veidos
 • Fizisko spēju struktūra un kontrole svarcelšanā

Pētniecības aparatūra


REKREĀCIJAS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA

Vadītājs: Dr. paed. Prof. J.Grants

Nolikums

Darbības vadlīnijas:

 • Fiziskā aktivitāte un emocijas
 • Rekreācijas aktivitātes cilvēkiem pēc 45 gadiem
 • Rekreācija sporta treniņā
 • Rekreācija un fiziskās darbaspējas
 • Rekreācija sabiedrības veselībai 
 • Rekreācija un ekotūrisms
 • Rekreācija un kultūrvēsture
 • Rekreatīvās aktivitātes  bērniem un jauniešiem nometnē

Pētniecības aparatūra


 

Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija

Vadītājs:

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Vibrācijas kā treniņu līdzekļa vispārējie pamati
 • Lokālās vibrācijas, kā treniņu līdzekļa teorijas vispārējie un specifiskie pamati
 • Lokālās vibrācijas treniņu metodoloģija
 • Lokālās vibrācijas treniņu (LVT) ietekme uz reālajām darbspējām dažādos sporta veidos
 • Lokālās vibrācijas treniņu ietekme uz biomotoro spēju palielināšanos
 • LVT akūtās un hroniskās iedarbības ietekmes efektivitāte
 • Lokālās vibrācijas ietekme uz atlētu fizioloģiskajiem parametriem
 • Lokālā vibrācija kā fizioterapijas līdzeklis
 • Lokālās vibrācijas ietekmes efektivitāte paralimpiskā (adaptīvā) sporta atlētiem

 

 


FIZIOTERAPIJAS UN SPORTA MEDICĪNAS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA

Vadītājs: Dr.Paed. Prof. V.Lāriņš

Nolikums 

Pētniecības virzieni

 • Fiziskā attīstība, fiziskā sagatavotība, organisma funkcionālās spējas dažāda vecuma, veselības un fiziskās aktivitātes cilvēkiem.
 • Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērniem un sportistiem ar speciālām vajadzībām.
 • Balsta- kustību sistēmas funkcionālā stāvokļa noteikšana un korekcija.

Pētniecības aparatūra 

 • BALREKS balsta reakcijas analizators (LA)
 • Slīdceliņš - tredbans Life Fit
 • Veloergometrs mehāniskais Monark Ergomedic 839E
 • Pulsometrijas telemetriskā sistēma Polar team system
 • Newtest Powertimer 300 (Ele-Products Oy,Finland)
 • REV – 9000
 • Elektroniskā attēlā analīze ar programmu ArchiCAD
 • Alpha-Stim M kraniālās elektroterapijas stimulators
 • Dinamometrs The Lafayete Manual Muscle Test System (USA)
 • Reakciometrs RA-1(LT))
 • Spirometrs ar plūsmas sensoru Microlab un datorprogrammu
 • LACTATscout – laktāta koncentrācijas noteikšanas aparāts
 • VIBROMED trīs dimensiju lokālās vibrācijas aparāts (LV)
 • Hidraulisks dinamometrs dinamometrs (SAEHAN, S.Korea)
 • Kalipers Harpender mehāniskais (UK)
 • Baseline AcuAngle Inclinometer (UK)
 • Baseline Bubble Inclinometer (USA)

 


Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. Prof. A.Ābele

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Augstu sasniegumu sportistu psiholoģiskās prasmes
 • Sosiālpsiholoģiskie faktori sportistu karjerā
 • Bērnu un jauniešu sporta psiholoģiskās sagatavotības īpatnības
 • Bērnu psihoemocionālā attīstība sportā
 • Strukturētās intervijas vadlīniju izstrāde sporta psihologa diagnosticējošā darbībā
Sporta vadības pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr.paed. doc. S.Luika

Nolikums

Darbības vadlīnijas:

 • Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz sporta nozares attīstību
 • Sporta tiesības
 • Sporta nozares attīstībai nepieciešamo resursu nodrošinājums
 • Sporta nozares vadības process

 


Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. doc. I.Bula - Biteniece

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Vecāku atbildība un līdzdalība bērna sporta izglītošanās procesā
 • Kritēriju izveide Sporta stundas kvalitātes novērtēšanai
 • Sporta stundas saturs, organizācija un inovācijas
 • Sporta skolotāja kompetenču profils
 • Skolēnu prasmes, zināšanas, attieksme sporta izglītības procesā
 • Šodien strādājošo sporta skolotāju reģistra izveide Latvijā
 • Skolēnu ikdienas aktivitāte skolā (ne sporta stundā)

Pētniecības aparatūra

 


Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorija

Vadītājs: Dr.paed. Prof. J.Dravnieks

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centra ideoloģiskās (programmatūras) un infrastruktūras (tehniskās) bāzes optimizācijas iespēju izpēte

 


LATVIJAS SPORTA SPĒĻU ZINĀTNISKI-METODISKAIS (SSZMC) CENTRS

Vadītājs:  Dr. paed. doc. R.Līcis

Statūti

Pētniecības virzieni:

 • Metodiskas palīdzības sniegšanai dažādas kvalifikācijas sporta spēļu komandu treneriem.
 • Zinātnisko pētījumu un kontroles pārbaudījumu virzieni vērsti uz sportistu pedagoģisko, medicīnisko, psiholoģisko, funkcionālo testēšanu rezultātu ieguvi un datu bāzes izveidi.
 • Sadarbības veidošana ar izlašu komandu treneriem informācijas un rekomendāciju sniegšanai, treniņa procesa pilnveidošanai.

 


 

LSPA SPORTA PSIHOLOĢIJAS KONSULTATĪVAIS CENTRS 

Vadītāja: Dr.paed., Mag.psych., asoc.prof. Ž. Vazne

NOLIKUMS

Darbības vadlīnijas:

 • Psihiskās noturības izpēte sacensību sportā;
 • Psiholoģiskā atbalsta un palīdzības sniegšana LSPA studentiem un darbiniekiem;
 • Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā izpēte;
 • Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā konsultēšana;
 • Psiholoģiskā sagatavošana (individuāli, komandas). 

Kinezioloģijas pētniecības laboratorija

Vadītāja: Dr. paed. pētn. A.Zuša

Nolikums

Pētniecības virzieni:

 • Soļošanas un skriešanas biomehānika
 • Lēcienu biomehānika
 • Sitienu un metienu kustības biomehānika
 • Sporta tehnikas biomehānika
 • Fizisko īpašību biomehānika
 • Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
 • Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana

Pētniecības metodes:

 • Fizisko vingrinājumu biomehāniskās nopamatošanas metode
 • Fotogrammetrijas metode
 • Goniometrija
 • Kinematogrāfijas metode
 • Kustību biomehāniskā analīze
 • Matemātiskās statistikas metodes
 • Podometrija
 • Polidinamometrija
 • Posturogrāfija
 • Pulsometrija
 • Tenzodinamometrija


Pētniecības aparatūra:

 • Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
 • Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
 • Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo Spēju un Fizisko Īpāšību pētniecības laboratoriju.
 • Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
 • Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.
 • Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
 • Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.

 


 

Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija 

Vadītājs: Mg. paed. pētn. E.Bernāns

NOLIKUMS

Pētniecības virzieni:

 •  Fizisko darbaspēju novērtēšana;
 •  Fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
 •  Treniņu procesa kontrole;
 •  Fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.

Pētniecības aparatūra:

 •   CORTEX METAMAX 3B 
 •  Cyclus2 
 •  h/p/cosmos lactateScout+
 •  nova biomedical Lactate Plus
 •  SRM PowerMeted Science ROAD
 •  wattbike Pro
 •  Concept 2
 •  ThoraxTrainer PRO CARDIO
 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv