Projekti

PROJEKTĀ PIESAISTĪTIE VIESLEKTORI GATAVO UN AIZSTĀV PROMOCIJAS DARBUS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
Projektā Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” šajā atskaites periodā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji īstenoja līderības mācības, projekta vadības un īstenošanas personāls veica kompetences pilnveides atbalsta pasākumu plānošanu un nodrošināšanu, bet projektā piesaistītie vieslektori turpināja izstrādāt un/vai aizstāvēt savus promocijas darbus.

Lasīt tālāk...
 

AUGSTSKOLA VEIC IZMAIŅAS DARBA ORGANIZCIJĀ, LAI SASNIEGTU PROJEKTĀ IZVIRZĪTOS MĒRĶUS UN REZULTĀTUS

Drukāt

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā īstenoti publicitātes pasākumi un veiktas būtiskiskas izmaiņas darba organizācijā, lai uzlabotu darbu pie nepieciešamo dokumentu precizēšanas jaunveidojamām studiju programmmām pirms dokumentu paketes iesniegšanas atbildīgajā iestādē studiju programmu licences saņemšanai.  

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ PIESAISTĪTĀ VIESLEKTORE GATAVOJAS PROMOCIJAS DARBA PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAI

Drukāt

Projektā Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” vadības un īstenošanas personāls veica atskaitīšanos uzraugošajai iestādei par līdzšinējo projekta īstenošanas gaitu, noslēdza kārtējo profesionālās angļu valodas mācību ciklu un turpina organizēt atbalsta pasākumus vieslektores promocijas darba izstrādes procesa sekmēšanai.

Lasīt tālāk...
 

LSPA IZSLUDINA KONKURSU DOKTORANTU ATBALSTAM ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJĀ UN STUDIJU DARBĀ

Drukāt

ESF LSPA 2021 8220201004 galva

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) izsludina konkursu doktorantu pieteikumu atlasei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektam Nr. 8.2.2.0/20/I/004, “Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā”.

Lasīt tālāk...
 

TURPINĀS STARPTAUTISKĀS DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMAS "SPORTA ZINĀTNE" GATAVOŠANA LICENCĒŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta virzība periodā no 2022.gada aprīļa līdz jūnijam arī  saistīta ar studiju programmas gatavošanu licencēšanai, lai varētu to iesniegt Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA), kas ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu, studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi. LSPA ir izveidota darba grupa, lai koordinētāk veiktu nepieciešamās darbības un programma pēc iespējas ātri tiktu iesniegta AIKA, jo licence ir priekšnoteikums tam, lai varētu izsludināt uzņemšanu un studiju programmā uzņemt studējošos.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 11

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv