IEVA KUNDZIŅA Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2015.gada 22.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas  saņēmēja

IMG 3984
Ieva  KUNDZIŅA

aizstāvēja promocijas darbu
„Fiziskā rekreācija  45-55 gadus vecu cilvēku labsajūtas uzlabošanai”.

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures  apakšnozarē.
 Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

A P S V E I C A M!!!

Promocijas padomes noteiktie recenzenti :

1. ROLFS KARLSONS, Ph.D., profesors (Zviedrijas Sporta un veselības zinātnes augstskola).

2. AUSMA ŠPONA, Dr.habil.paed, profesore(RPIVA).

3. ŽERMĒNA VAZNE, Dr.paed., asoc.profesore  (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.


 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv